Jongeren en ouders samen in gesprek over goede zorg. Amsterdamse jongeren en ouders zetten zich samen in voor de belangen van alle Amsterdammers die te maken hebben met zorg voor jeugd of passend onderwijs in Amsterdam.

In 2014 is op initiatief van de Gemeente Amsterdam een onafhankelijk Jeugdplatform opgericht. Dit platform, vormgegeven door ouders en jongeren, adviseert de Gemeente Amsterdam (gevraagd en ongevraagd) op een kritische en creatieve manier over effectieve zorg voor de jeugd: thuis, in de wijk, op school of in een instelling. Sinds 1 januari 2015 is het Jeugdplatform Amsterdam voluit actief.

Het Jeugdplatform Amsterdam bestaat uit:

De Adviesgroep
Een aantal afgevaardigde jongeren en ouders uit het Jeugdplatform vormen samen de Adviesgroep en geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies.

De Belangenbehartigers
Er zijn belangenbehartigers actief in de wijken. Dit zijn ervaringsdeskundige jongeren en ouders die in de stadsdelen de ogen en oren en de spreekbuis van het Jeugdplatform zijn. Zij signaleren, onderzoeken en verbinden om zo de belangen van de doelgroep te behartigen.

Werkgroepen
Het Jeugdplatform vraagt ook ideeën en meningen van jongeren en ouders die niet ‘vast’ kunnen of willen deelnemen. Voor hen organiseert het Jeugdplatform regelmatig werkgroepen over bepaalde thema’s, wijken of doelgroepen. De werkgroepen vormen de brede achterban van het Jeugdplatform en geven de Adviesgroep ideeën en meningen voor de adviezen.