Jongeren in gesprek met het Ouder- en Kindteam

23-11-2017 In november gingen jongeren vanuit het Jeugdplatform in gesprek met de Ouder- en Kindteams. Aanleiding was het nieuwe perspectiefplan: dat gaat natuurlijk veel veranderen voor jongeren. De Ouder- en Kindteams wilden graag van jongeren horen hoe ze dit plan ervaren. Welke … Lees verder >

Factsheet: Jeugdstelsel Amsterdam 2018

22-11-2017 De Verordening op de Zorg voor de Jeugd is een belangrijk document. Er staat in welke voorzieningen de gemeente aan jeugdigen en hun ouders biedt. En hoe de toegang tot bepaalde jeugdhulpvoorzieningen geregeld is. Er was al een Verordening … Lees verder >

Pilot Basismodule Vragenlijst

22-11-2017 Vanaf 2015 is de gemeente Amsterdam vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek te (laten) doen.  In zo’n onderzoek worden jongeren van 12 tot 23 jaar en ouders van kinderen vanaf ongeboren tot 18 jaar bevraagd over de volgende onderwerpen: … Lees verder >

Platform Mantelzorg: Hulp gevraagd

22-11-2017 Naast het Jeugdplatform zijn er nog verschillende andere platformen in Amsterdam die opkomen voor Amsterdammers. Zo komt het Platform Mantelzorg Amsterdam op voor de belangen van mantelzorgers. Ook voor jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren, die opgroeien in een gezin waar iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is. Wanneer zoiets speelt kan hulp in het huishouden nodig zijn. Dat kan hulp zijn bij het opruimen, schoonmaken van het huis, de was, boodschappen doen, enz.

Lees verder >Platform Mantelzorg: Hulp gevraagd

Vernieuwde wegwijzer!

19-10-2017 Het is sommigen van jullie misschien al opgevallen, maar dit jaar is de vernieuwde wegwijzer gelanceerd! Wat is er precies veranderd? De wegwijzer is in een nieuw jasje gestoken, zodat het gebruiksvriendelijker is. Daarnaast is het aanbod zoveel mogelijk … Lees verder >

JPA-jongeren presenteren op conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’

19-10-2017 Op 27 september 2017 vond de bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties om de privacy van kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen en te waarborgen. JPA-ers Anjali en Rebecca waren uitgenodigd om iets te vertellen over hoe zij de afgelopen maanden met het thema privacy bezig zijn geweest.

Lees verder >JPA-jongeren presenteren op conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’

Belangrijkste signalen 1e helft 2017

21-09-2017 Het Jeugdplatform heeft zich in de eerste zes maanden van 2017 wederom actief ingezet om het perspectief van jongeren en ouders in het Amsterdamse jeugdstelsel te laten horen. Door middel van verschillende activiteiten verzamelen we ervaringen, meningen en ideeën over … Lees verder >

Wat gebeurt er met mijn verhaal?

20-09-2017 Je wilt graag iets kwijt over jeugdhulp en/of passend onderwijs in Amsterdam en je bent bij het Jeugdplatform terecht gekomen. Je wilt vast weten wat voor zin het heeft om je verhaal te vertellen. En wat er mee gebeurt. Hieronder leggen we dat uit.

Waarom wil het Jeugdplatform jouw verhaal horen?
Het Jeugdplatform wil dat jeugdhulp beter aansluit bij wat jongeren en ouders zelf willen. De verhalen en ideeën van jongeren en ouders worden gebruikt om hierover te adviseren.

Lees verder >Wat gebeurt er met mijn verhaal?