Het Jeugdplatform heeft een nieuwe website!

16-04-2015 – Het Jeugdplatform heeft een nieuwe website!  Het Jeugdplatform is in beweging en daarmee de website ook. Met trots presenteren wij jullie daarom.. de nieuwe site van het Jeugdplatform. De site is overzichtelijker geworden waardoor je alle info die je … Lees verder >

Nieuwe signalen opgepikt!

16-4-2015 Nieuwe signalen opgepikt! Het bereik van het Jeugdplatform wordt steeds groter, steeds meer jongeren, ouders en professionals weten ons te vinden. Onderstaand vind je een greep uit de signalen die onlangs bij ons zijn binnengekomen. De Ouder- en Kind … Lees verder >

Meldactie problemen Zorg in Natura

16-04-2015 – Meldactie problemen Zorg in Natura Het Jeugdplatform heeft een signaal opgevangen wat betreft de zorg voor kinderen en jongeren in Amsterdam met een Zorg-in-Natura-indicatie (voormalig AWBZ), waarbij alle zorg bij één aanbieder wordt afgenomen en het zorgkantoor dat … Lees verder >

Themabijeenkomst ‘Zorg voor je naasten’

16-04-2015 Themabijeenkomst ‘Zorg voor je naasten’ De gemeente Amsterdam heeft het Jeugdplatform om een inspraakreactie gevraagd op de werknotitie: ‘2017: Toekomstperspectief Informele Zorg en Vrijwillige Inzet’. Om onze visie te geven op wat mantelzorg nu precies inhoudt en wat de … Lees verder >

Ons advies over privacy in de jeugdhulp

19-02-2015 – Ons advies over privacy in de jeugdhulp Het Jeugdplatform geeft een reactie op de notitie “Wat doet u met mijn gegevens?” Zorg voor de privacy d.d. 27-01-2015 van de gemeente Amsterdam. De notitie riep een aantal vragen op. … Lees verder >

Adviesrapportage 2017 – Jeugdhulp 16-23 jaar

17-12-2015 Adviesrapportage 2017 – Jeugdhulp 16-23 jaar Wil het Jeugdplatform Amsterdam meekijken naar de adviesrapportage 2017 – Jeugdhulp  16 tot 23 jaar!?  Dit zijn vragen waar het Jeugdplatform direct enthousiast van wordt, aangezien wij veel verschillende mensen spreken  over wat … Lees verder >

Belangenbehartiger Jeslin stelt zich voor

26-01-2015 – Belangenbehartiger Jeslin stelt zich voor “Beste dames en heren! Bij deze wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Jeslin Heinze en sinds 15 december 2014 werkzaam als belangenbehartiger voor het Jeugdplatform Amsterdam. Ik vind het Jeugdplatform een geweldig … Lees verder >