Gemeente aan de slag met verbeteren onafhankelijke cliëntondersteuning

27-06-2018 Het Jeugdplatform vindt het belangrijk dat er goede onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is in Amsterdam voor álle jongere en ouders die dat nodig hebben. Omdat we zagen dat dit momenteel nog niet goed geregeld is, hebben we dit voorjaar advies gegeven aan de gemeente.

Uit de reactie van de gemeente op dat advies blijkt dat er veel in beweging is en dat de gemeente bezig is met het vinden van oplossingen. Wij zijn blij om te zien dat de gemeente het oppakt en dat er aan wordt gewerkt. Wij zullen de ontwikkelingen uiteraard blijven volgen en hen waar nodig is adviseren.

Lees verder >Gemeente aan de slag met verbeteren onafhankelijke cliëntondersteuning

Wij horen graag jouw signaal!

23-05-2018 Het Jeugdplatform is er voor alle Amsterdammers die te maken hebben met jeugdhulp en/of passend onderwijs. En daarom zijn wij ook altijd op zoek naar verhalen van jongeren, ouders en/of professionals die daarmee te maken hebben (gehad). Hoe meer … Lees verder >

Bijeenkomst voor cliëntenraden was een succes!

23-05-2018 Cliëntenraden – allemaal zetten zij zich in om de jeugdhulp in Amsterdam te verbeteren en het meer te laten aansluiten op de wensen van de cliënt. Maar ondanks de vele overeenkomsten is er weinig uitwisseling tussen de verschillende raden. … Lees verder >

Jeugdplatform’s Gaby bij stadscongres ‘Kwetsbare groepen thuis in de wijk II’

23-05-2018  Op 24 april was JPA Adviesgroeplid Gaby aanwezig bij het stadscongres ‘Kwetsbare groepen thuis in de wijk II’. Het congres ging over de grote uitdaging waar de stad voor staat: het verbeteren van de huisvesting en begeleiding van kwetsbare personen. Op het stadscongres gingen verschillende partijen samen op zoek naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen en versterken.

Gaby’s ervaring van de dag
“Het congres opende om 9.30 zijn deuren in de Meervaart in Amsterdam-West. De opening werd gedaan door Kim Coppes en daarna begon de eerste workshop-ronde. Er was een ruime keuze, want er waren 14 workshops.

Lees verder >Jeugdplatform’s Gaby bij stadscongres ‘Kwetsbare groepen thuis in de wijk II’

Fotoverslag – Bijeenkomst over bejegening

25-04-2018 Afspraken nakomen, de cliënt betrekken bij de hulp die hij/zij krijgt. Het zijn dingen waarvan de meeste hulpverleners zullen zeggen: dat toen we toch al? Maar door de waan van de dag kan een goede bejegening steeds meer op de … Lees verder >