Column | Kan ik erop vertrouwen dat jij mij kan helpen?

27-08-2020 | De coronacrisis heeft velen van ons verrast. Wat zo ver van ons af leek kwam heel snel dichtbij. Het onzichtbare en nieuwe gevaar van het virus ging gepaard met angst en onzekerheid. In deze periode merkten wij dat er zowel positieve als negatieve ontwikkelingen in de jeugdhulp ontstonden vanuit de maatregelen die genomen werden om het virus te bestrijden. Vooral bij (kwetsbare) jongeren merkten wij dat dat voor problemen zorgde of problemen verergerde. Wat kunnen wij leren vanuit de ervaring van jongeren die hiermee te maken kregen?  

In deze coronatijd sprak ik met Mila. Mila is 17 jaar en behoort tot de risicogroep vanwege haar hartproblemen. De eerste drie maanden van de coronacrisis durfde zij hierdoor haar huis niet te verlaten en vermeed zij contact buiten haar pleeggezin, met het risico op vereenzaming. Ze had niet het gevoel dat ze goed geholpen werd en voelde zich onbegrepen door sommige hulpverleners. De hulpverlening stagneerde en de situatie had negatieve gevolgen voor alle leden van het pleeggezin. Doordat zij in deze crisistijd nog meer dan normaal afhankelijk zijn van goede hulp werd voor hen duidelijk wat nou écht belangrijk is.

Lees verder >

De Adviesgroep in de zomer

27-08-2020 | In juli en augustus heeft de Adviesgroep van het Jeugdplatform weer fysiek met elkaar vergaderd. Wat was dat fijn na 3 maanden online contact en vergaderingen! We merkten dat na een periode van veel online activiteiten, de leden de … Lees verder >

Reactie op de Verordening op de Zorg voor de Jeugd 2021 & Nadere regels

27-08-2020 | Het Jeugdplatform heeft samen met medewerkers van de gemeente naar de nieuwe Verordening op de Zorg voor de Jeugd 2021 (hierna: de Verordening) gekeken. Wij hebben toen onze eerste op- en aanmerkingen meegegeven over de veranderingen ten opzichte van 2018. In de Verordening staat welke hulp en ondersteuning de gemeente betaalt en wie van deze voorzieningen gebruik mag maken.
Tot 31 juli jl. was het voor alle Amsterdammer mogelijk inspraak te hebben op de Verordening. Het Jeugdplatform heeft hier gebruik van gemaakt en verschillende punten ingebracht als advies. Signalen die wij in de breedte opvangen en ouders en jongeren die deel hebben genomen aan de werkgroepen waren voeding voor dit advies. De Verordening is een taai en ambtelijk stuk, maar ook erg belangrijk. Daarom benadrukken wij in het advies ook meerdere keren het belang van goede en passende informatievoorziening en duidelijkheid.

Ons hele advies over de Verordening op de Zorg voor de Jeugd 2021, lees je HIER.

Lees verder >

Advies Wonen voor kwetsbare jongeren en recente ontwikkelingen

27-08-2020 | Het Jeugdplatform heeft in de afgelopen jaren veel signalen binnengekregen over wonen voor kwetsbare jongeren. Wonen wordt door deze groep jongeren regelmatig als problematisch ervaren. Hierdoor wordt het bereiken van een stabiele basis vanuit waar jongeren zich verder kunnen ontwikkelen lastiger. Ongeacht wat voor soort woonplek kwetsbare jongeren zoeken: ze hebben behoefte aan een stabiele woonomgeving en zekerheid. Om hier aandacht voor te vragen hebben wij een ongevraagd advies geschreven en aangeboden aan wethouder Kukenheim en wethouder Ivens.

Ongevraagd advies
Het advies richt zich op een aantal aanbevelingen: extra ondersteuning, voorrangsregelingen en quota’s, passende woonvoorzieningen en een passend sociaal woningaanbod. Kwetsbare jongeren hebben behoefte aan meer ondersteuning bij het zoeken en behouden van een woning, en de financiële kwesties die daarbij komen kijken. Door onvoldoende ondersteuning en concurrentie komt deze groep amper in aanmerking voor het woningaanbod voor jongeren. Daarom vinden wij het belangrijk dat er gezorgd wordt voor voorrangsregelingen en/of quota’s voor deze groep.

Lees verder >

Een geslaagde coronatafel met wethouder Kukenheim

25-6-2020 | Sinds maart heeft het Jeugdplatform actief signalen opgehaald over de invloed van corona en de maatregelen daartegen op de jeugdhulp en passend onderwijs in Amsterdam. Iedereen moest zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Dit heeft zowel positieve als … Lees verder >

Informatievoorziening onafhankelijke cliëntondersteuning

25-6-2020 | De Adviesgroep van het Jeugdplatform Amsterdam maakt zich ernstig zorgen over de onbekendheid en onvindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouders en jeugd. Daarom heeft de adviesgroep een brief gestuurd naar de gemeente. We verzoeken de gemeente daarin om … Lees verder >

Signalen tijdens de tweede maand van de coronamaatregelen

3-6-2020 | Signalen tijdens de tweede maand van de coronamaatregelen Verzameld door Jeugdplatform Amsterdam van 15 april tot 31 mei 2020 Na het eerste Corona-verslag met signalen van jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp en passend onderwijs, hebben we opnieuw … Lees verder >