Adviezen en inspraakreacties

Het Jeugdplatform adviseert de gemeente formeel en informeel. Onderstaand vind je een overzicht van de schriftelijk ingediende adviezen.

2020
Advies over Verordening Jeugd
Advies over SHZ beleidsvoorstel (Sociale Huurwoning Zoeken)
Advies over wonen voor kwetsbare doelgroepen
Advies over behoeften in zorg en ondersteuning door jongeren en ouders van kinderen met autisme en normale tot hoge intelligentie
Advies over creatieve oplossingen voor dure zorg (klik hier voor de samenvatting)

2019
Advies over buurtteams Amsterdam 
Advies over de positie van pleegouders
Advies over de behoeften van mantelouders
Advies over bejegening binnen de jeugdhulp

2018
Advies over onafhankelijke cliëntondersteuning
Advies over de informatievoorziening betreffende de Amsterdamse jeugdhulp
Advies over ‘Maak de jeugdhulp Transformatieproof’

2017
Advies over de Verordening Zorg op de Jeugd 2018
Advies over de Basismodule vragenlijst van gemeente Amsterdam
Advies over Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen

2016
Advies over Ouder- en Kindteams
Advies over Plan van Aanpak – Kindermishandeling
Advies over Pleegzorg
Advies over Wachttijden in de jeugdhulp
Advies over Inkoopstrategie

2015
Advies Informele zorg 
Advies Privacy in de zorg
Advies Doelgroepenvervoer
Advies Transformatieagenda 
Advies over Vechtscheidingen
Advies over de Kinderrechtenchecklist

2014
Advies MJBP Sociaal Domein (gemeente Amsterdam)
Advies Nadere regels bij de Verordening Jeugd 
Advies Verordening jeugd

Naast deze schriftelijke adviezen denken wij ook op andere manieren mee:

  • door aan te sluiten bij bijeenkomsten van gemeente
  • door regelmatig contact te hebben en signalen uit te wisselen met andere belangengroepen en instanties, zoals de gemeentelijke ombudsman
  • door met beleidsmakers in gesprek te gaan (in de adviesgroep of bij werkgroepen)
  • door regelmatig contact met uitvoerders van jeugdhulp, communicatieadviseurs, etc.
  • door deelname aan onderzoek over jeugdhulp