Aanhoudende financiële tekorten jeugdzorg slecht nieuws voor de Amsterdamse jongeren

28-05-2019 | In Amsterdam is de vraag naar jeugdhulp enorm toegenomen. Tegelijkertijd was er in de afgelopen jaren niet genoeg geld om aan de vraag naar jeugdhulp tegemoet te komen. Het is daarom goed nieuws dat de gemeente Amsterdam de komende jaren zo’n 40 miljoen euro extra uittrekt voor de jeugdhulp. Echter heeft wethouder Kukenheim ook een aantal bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. Onder andere:

  • Budgetplafonds voor de instellingen.
  • Verruiming van de toegestane wachttijden.
  • Minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp.
  • Verdere inperking van de mogelijkheid om gebruik te maken van een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Nog langer wachten op passende hulp?
Wij vrezen dat jongeren en ouders die hulp nodig hebben, mogelijk nog langer moeten wachten op passende hulp. Met het risico dat de problemen alleen maar verergeren en ze daarna intensievere en dus duurdere zorg nodig zullen hebben. Goedkoop is in de jeugdzorg echt duurkoop. Het Jeugdplatform volgt de ontwikkelingen op de voet.

Heb jij een signaal over de jeugdhulp in Amsterdam, moet je bijvoorbeeld lang op passende hulp wachten? Dan horen wij dat graag. Je kan contact met ons opnemen via info@jeugdplatformamsterdam.nl en/of je signaal achterlaten via de website.