Advies Wonen voor kwetsbare jongeren en recente ontwikkelingen

27-08-2020 | Het Jeugdplatform heeft in de afgelopen jaren veel signalen binnengekregen over wonen voor kwetsbare jongeren. Wonen wordt door deze groep jongeren regelmatig als problematisch ervaren. Hierdoor wordt het bereiken van een stabiele basis vanuit waar jongeren zich verder kunnen ontwikkelen lastiger. Ongeacht wat voor soort woonplek kwetsbare jongeren zoeken: ze hebben behoefte aan een stabiele woonomgeving en zekerheid. Om hier aandacht voor te vragen hebben wij een ongevraagd advies geschreven en aangeboden aan wethouder Kukenheim en wethouder Ivens.

Ongevraagd advies
Het advies richt zich op een aantal aanbevelingen: extra ondersteuning, voorrangsregelingen en quota’s, passende woonvoorzieningen en een passend sociaal woningaanbod. Kwetsbare jongeren hebben behoefte aan meer ondersteuning bij het zoeken en behouden van een woning, en de financiële kwesties die daarbij komen kijken. Door onvoldoende ondersteuning en concurrentie komt deze groep amper in aanmerking voor het woningaanbod voor jongeren. Daarom vinden wij het belangrijk dat er gezorgd wordt voor voorrangsregelingen en/of quota’s voor deze groep.

Wanneer kinderen en jongeren niet meer thuis kunnen wonen, komen zij in een woonvoorziening of pleeggezin terecht. Doordat hier onvoldoende plekken voor zijn komen kwetsbare jongeren soms op een plek terecht die niet voldoet aan hun persoonlijke behoeften, moeten zij vaak verhuizen en krijgen zij niet altijd de ondersteuning die zij nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat er gezorgd wordt voor meer woonvoorzieningen en pleegzorgplekken, en betere matching, zodat deze jongeren op een passende plek terecht komen. Voor een goede doorstroming en om te voorkomen dat problemen verergeren is het ook belangrijk om te zorgen voor meer passend woningaanbod voor jongeren. Wij merken dat diverse criteria, voorwaarden en labels die verbonden zijn aan het woningaanbod voor jongeren ervoor zorgen dat specifieke groepen jongeren geen passende zelfstandige woning kunnen vinden.

Wonen is een mensenrecht, ook voor deze groepen (kwetsbare) jongeren.
Het hele advies leest u HIER.

Goede ontwikkelingen
Naast de verontrustende signalen zien wij ook goede ontwikkelingen. Amsterdamse jongeren die binding hebben met de stad krijgen voorrang en in het nieuwe systeem om een sociale woning te zoeken krijgen problematisch thuiswonende jongeren een voordeel door situatiepunten. Het was mogelijk om tot 28 juli inspraak te hebben op het nieuwe systeem. Ook het Jeugdplatform heeft haar zienswijze ingeleverd. Hoewel het systeem een groep kwetsbare jongeren voordeel biedt, is het belangrijk om ook te zorgen voor passende voorwaarden en criteria. De zienswijze richt zich daarom op de sancties, aandachtspunten bij problematisch thuiswonende jongeren, tijdelijke contracten en de uitlegbaarheid (informatievoorziening).

De zienswijze Sociale Huurwoning Zoeken leest u HIER.