Belangrijke motie aangenomen

3-6-2020 | Jeugdplatform Amsterdam is altijd blij om te zien als haar input wordt meegenomen door de gemeente. In maart zijn beleidsmedewerkers van de gemeente langs geweest bij de adviesgroep om het inkoopproces en de veranderingen in segment C toe te lichten. De adviesgroepleden hebben vragen gesteld, input geleverd en aandachtspunten meegegeven aan de beleidsmedewerkers.

Ook zijn we verheugd dat de gemeenteraad van Amsterdam een voor ons belangrijke motie heeft aangenomen. In deze motie staat:

“Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  1. In de gunningscriteria expliciet aandacht te besteden aan zeggenschap van de doelgroep en beroepsmatige ervaringsdeskundigheid als expertise binnen organisaties;
  2. Samen met het jeugdplatform een zo onafhankelijk mogelijke werkwijze te bedenken hoe ouders, kinderen en jongeren (mogelijk ook anoniem) een rol kunnen spelen in de keuze van aanbod, de evaluatie en de ontwikkeling ervan en deze werkwijze voor te leggen aan de commissie ZJS.”

Klink voor de volledige motie HIER

Ook tijdens de vervolgstappen blijven we in gesprek met de gemeente.