Belangstelling als organisatie?

18-9-2014 – Belangstelling als organisatie? 

Het Jeugdplatform is nog volop in ontwikkeling. Ook met zorginstellingen, welzijninstanties en andere organisaties die te maken hebben met jongeren en/of ouders, komen we daarom graag in contact.

De Adviesgroep zal worden gevoed door een zo groot mogelijke achterban, het Jeugdplatform is om die reden druk bezig zijn netwerk te verbreden. Als u ons uit wilt nodigen voor een bijeenkomst met jongeren en/ of ouders (bijvoorbeeld bij uw cliëntenraad of (zelf)organisatie, op school, in het buurthuis) dan komen we graag naar u toe. Maar ook voor meer informatie, vragen of tips, bent u als organisatie van harte welkom contact op te nemen met het Jeugdplatform.