Buurtbijeenkomsten in alle stadsdelen

08-12-2014 – Buurtbijeenkomsten in alle stadsdelen

In november en december heeft er in ieder stadsdeel een buurtbijeenkomst plaatsgevonden. Deze buurtbijeenkomsten die plaatsvonden in buurthuizen, stonden met name in het teken van kennismaken met het Jeugdplatform Amsterdam.

Er werd ook geïnventariseerd waar jongeren en ouders in de jeugdhulp tegenaan lopen. De voornaamste zorg op dit moment lijkt de onzekerheid van jongeren en ouders over de veranderingen in de jeugdhulp per 2015. Bij zowel ouders, jongeren als professionals leeft de behoefte aan leesbare en heldere informatie over de veranderingen in de zorg.
Door de buurtbijeenkomsten heeft het Jeugdplatform veel nieuwe mensen ontmoet en nuttige contacten opgedaan. Wij willen iedereen bedanken voor hun komst. Vanaf januari zal het Jeugdplatform vaker bijeenkomsten organiseren, bijvoorbeeld over bepaalde thema’s binnen de zorg en passend onderwijs. Houd voor de agenda onze site en nieuwsbrieven in de gaten.