Creatieve oplossingen voor dure zorg volgens jongeren en ouders

22-01-2020 | De jeugdhulp wordt steeds duurder. In Amsterdam is er bijvoorbeeld in 2018 33 miljoen euro méér uitgegeven dan dat er dat jaar begroot was voor jeugdhulp. Aan de ene kant valt die stijging te verklaren doordat steeds meer jongeren specialistische jeugdhulp nodig hebben. Aan de andere kant zien we ook dat de kosten per jongeren die specialistische jeugdhulp krijgt stijgt, van €10.086 in 2017 naar €11.934 in 2018. Dat is een stijging van 18% in één jaar tijd.

De gemeente heeft al een aantal maatregelen voorgesteld om de kosten te drukken, maar het Jeugdplatform Amsterdam (JPA) vond het ook interessant om te horen wat voor ideeën jongeren en ouders zelf hebben. Daarom hebben eind 2019 6 ouders en 3 jongeren met elkaar nagedacht over creatieve oplossingen voor de dure jeugdhulp in Amsterdam.

De belangrijkste punten volgens jongeren en ouders:

  • Beter samenwerken en afstemmen, binnen de jeugdhulp, maar ook domein overstijgend
  • Richt je op preventie. Voorkomen, maar ook kleine problemen klein houden.
  • Meer PGB’s verstrekken zodat mensen zelf passend hulp in kunnen kopen
  • Meer vraaggericht werken en jongeren en ouders echt als expert over zichzelf zien.
  • Snel en dichtbij hulp bieden en ook regelmatig controleren of de hulp nog passend is

HIER vind je het hele verslag
HIER vind je een beknopte factsheet met de belangrijkste punten