De Adviesgroep in de zomer

27-08-2020 | In juli en augustus heeft de Adviesgroep van het Jeugdplatform weer fysiek met elkaar vergaderd. Wat was dat fijn na 3 maanden online contact en vergaderingen!
We merkten dat na een periode van veel online activiteiten, de leden de verbinding met elkaar misten en de behoefte om fysiek bij elkaar te komen groeide. Er was behoefte aan leuk en  informeel contact met elkaar en dat lukt toch een stuk minder via Zoom of Skype.

JULI
We hebben dus een geschikte ruimte gezocht en er in juli een feestelijke bijeenkomst van gemaakt met als thema het JPA én elkaar beter leren kennen. We hebben helaas afscheid moeten nemen van een aantal gewaardeerde Adviesgroepleden, maar we mochten ook een aantal nieuwe leden verwelkomen. We zijn gezellig ergens met elkaar gaan eten en tijdens een aantal activiteiten hebben we meer over elkaar geleerd. Ook hebben we het gehad over de doelen en activiteiten van JPA. Wat waar houden we ons eigenlijk precies mee bezig?
Nu iedereen weer helemaal op de hoogte is, kunnen we weer voluit aan de slag en gezamenlijk met nieuwe energie de volgende keer de diepte in duiken.

AUGUSTUS
In augustus ging de vergadering van de Adviesgroep over signalen en met welke onderwerpen wij aan de slag willen gaan. Welke signalen zijn er afgelopen jaar allemaal binnengekomen? Met welke van deze signalen zijn we al bezig? Komen de onderwerpen uit de signalenmonitor overeen met de onderwerpen op onze agenda? Of missen er misschien nog onderwerpen? Het was fijn om tot gezamenlijke kennis te komen van de onderwerpen die op dit moment spelen. Gelukkig bleek dat veel onderwerpen die als grote thema’s uit de signalenmonitor naar voren komen, al punt op de agenda zijn. We hebben onze plannen en acties verder uitgediept en zullen komend najaar zeker niet stilzitten!

Een aantal thema’s die in het najaar op de agenda staan:

  • Inkoop hoog specialistische jeugdhulp
  • Passend onderwijs
  • Bejegening
  • Samenwerking