Een geslaagde coronatafel met wethouder Kukenheim

25-6-2020 | Sinds maart heeft het Jeugdplatform actief signalen opgehaald over de invloed van corona en de maatregelen daartegen op de jeugdhulp en passend onderwijs in Amsterdam. Iedereen moest zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen gehad voor de jeugd en hun ouders binnen de zorg en het onderwijs. Hoe kan de gemeente hier op inspelen en wat kunnen zij hiervan leren?

Om de gemeente inzicht te geven in de ervaringen van jongeren en ouders in coronatijd hebben wij deze maand een online corona-tafel georganiseerd. De ervaring leert namelijk dat we impact kunnen creëren als jongeren en ouders zelf het gesprek aangaan met de gemeente. De corona-tafel is op deze manier een aanvulling op de verslagen met coronasignalen die we afgelopen maanden hebben uitgebracht.

Aan de corona-tafel zaten diverse deelnemers. Meerdere jongeren en ouders, wethouder Kukenheim, en enkele van haar collega’s vanuit de gemeente gingen met elkaar in gesprek. Tijdens de bijeenkomst stond luisteren centraal. Doel van de bijeenkomst was dat iedereen zo goed mogelijk van elkaar begrijpt waar ervaringen vandaan komen en wat je daarvan kan leren.

Wethouder Kukenheim neemt vanuit huis deel aan de online coronatafel

Uit de bijeenkomst bleek dat de jongeren en ouders de gevolgen van corona op jeugdhulp en passend onderwijs verschillend hebben ervaren. De negatieve ervaringen hadden vooral betrekking op het contact dat niet op gang kwam. Dit is jammer, omdat contact onderhouden juist in deze tijd heel belangrijk is. De gemeente neemt dit mee in gesprek met jeugdhulpaanbieders. De positieve ervaringen hadden betrekking op het flexibeler omgaan met regels en maatwerk. Jongeren en ouders gaven aan hierdoor minder stress en druk te ervaren. Deze flexibele omgang is iets wat voor deze crisis niet mogelijk was. Een fijne ontwikkeling dus!

Verder kwam aan bod dat de jongeren en ouders het belangrijk vinden dat er aandacht is voor de manier waarop hulp wordt aangeboden. Ze gaven aan dat de nadruk nu vooral ligt op het aanbod. Het zou fijn zijn als er daarnaast meer aandacht komt voor de uitwerking van de vraag hoe dit aanbod vervolgens te werk moet gaan.

Al met al is Jeugdplatform blij dat we op deze manier met elkaar in gesprek blijven gaan. We zijn ervan overtuigd dat dit naast de schriftelijke adviezen nodig is om van elkaar te blijven leren. Op de jongeren, ouders, wethouder, en andere collega’s heeft de corona-tafel veel indruk gemaakt. We kijken terug op een bijzondere bijeenkomst!