De eerste leden van de adviesgroep zijn bekend!

18-9-2014 – De eerste leden van de Adviesgroep zijn bekend! 

Het Jeugdplatform heeft per 1 januari 2015 een formele adviesfunctie binnen de gemeente. Om die reden wordt een aantal jongeren en ouders uit de kerngroepen afgevaardigd in de ‘Adviesgroep’.

De adviesgroep bestaat uit een aantal jongeren en ouders die voor een periode geïnstalleerd worden door de gemeente. Zij vormen de stem van het Jeugdplatform en geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. De eerste leden van de adviesgroep zijn inmiddels bekend. Het betreffen vijf ouders met kinderen met diverse leeftijden en zorgbehoeftes; nu al een gevarieerde groep dus! Het Jeugdplatform is nog op zoek naar jongeren die het ook leuk vinden om deel te nemen in de Adviesgroep. Lijkt het je leuk? Of wil je eerst wat informatie? Neem contact op met het Jeugdplatform.