Geïnteresseerde adviesgroepleden starten een nieuwe werkgroep ‘politieke lobby’, om meer te leren over lobbyen bij de gemeente Amsterdam

25-6-2020 | In januari ging Jeugdplatform op werkbezoek bij de gemeente Amsterdam. Heb je dit gemist en ben je benieuwd wat we daar gedaan hebben? Klik HIER voor ons nieuwsbericht over het werkbezoek!

Het werkbezoek was een positieve ervaring met de gemeente en de politiek. Dit maakte de adviesgroep zo enthousiast, dat zij aangaven hier graag meer over te leren. Wanneer kan je als burger aangeven wat jij belangrijk vindt? Op wat voor manier kan je dat doen? En bij wie moet je dan eigenlijk zijn? Voordat de jongeren en ouders daadwerkelijk willen gaan lobbyen, was er eerst behoefte aan meer informatie. Gelukkig wilde stagiaire Tessa de Wild, die een bachelor politicologie heeft afgerond, de adviesgroep graag helpen!

Tessa heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Ze heeft in een basisdocument alle nodige achtergrondinformatie voor de adviesgroep op een rijtje gezet. Zo kan iedereen hier op elk later moment op teruggrijpen. In juni hebben we twee werkgroepen georganiseerd. We hebben daarin concreet gemaakt wat de geïnteresseerde adviesgroepleden zou willen bereiken met deze werkgroep, en tegelijkertijd hebben we al veel geleerd over de gemeente. Dit hebben we gedaan door in de eerste werkgroep vooral de structuur en verantwoordelijkheden van de gemeente door te nemen. Ook heeft Tessa ons laten zien wat voor stappen je allemaal kan ondernemen om te komen tot een lobbyplan. Ze heeft tal van opties gegeven die beschrijven wanneer en op welke manier je zou kunnen lobbyen. De adviesgroep gaf aan graag nog meer informatie te willen, zodat ze een globaal en breed beeld hebben van het reilen en zeilen van de gemeente.

In de tweede werkgroep hebben we om dit te bereiken de verkiezingsprogramma’s van de partijen erbij gepakt. We hebben samen onderzocht wat de verschillende partijen allemaal in hun programma noemen over jeugdhulp en passend onderwijs. Daarnaast hebben we relevante punten uit het coalitieakkoord doorgenomen.

Door de eerste twee werkgroepen in juni hebben de jongeren en ouders een beter beeld gekregen van de plannen van de verschillende partijen, en van de coalitie. In de volgende werkgroep zullen we gaan uitzoeken op welke manieren de werkgroep zou willen lobbyen, en over welke concrete thema’s. We houden jullie op de hoogte!