Hoe betrek je ouders en jongeren bij onderzoek, beleid en praktijk? – JPA op de NEJA conferentie

24-04-2019 Hoe betrek je ouders en jongeren bij onderzoek, beleid en praktijk? – JPA op de NEJA conferentie

Op 28 maart vond de vierde NEJA-conferentie plaats onder de titel Integraal werken in de Amsterdamse zorg voor jeugd: Handvat of hype? Jeugdplatform Amsterdam verzorgde er een mooie workshop voor onderzoekers en beleidsmakers over: hoe betrek je ouders en jongeren bij onderzoek, beleid en praktijk?

Zo’n 10 ouders en jongeren die te maken hebben met jeugdhulp en/of passend onderwijs gingen in kleine groepjes met onderzoekers en beleidsmakers in gesprek. Allerlei onderwerpen werden besproken, variërend van de verschillende fasen in onderzoek en beleid, tot praktische vormgeving. De oogst was groot bleek bij de afsluiting:

  • ‘We moeten het gewoon doen, ouders en jongeren betrekken bij alle fasen van beleidsontwikkeling en van onderzoek,’ aldus een onderzoeker.
  • ‘Vergoedingen voor deelnemers drukken waardering uit,’ aldus een ouder.
  • ‘We zouden onze menselijke kant meer moeten laten zien,’ vertelt een professional.
  • ‘Ik heb een gevoel van willen’, aldus een onderzoeker. ‘Het gaat om aandacht en moeite’.
  • ‘Zullen we een privacy cursus organiseren samen met ouders en jongeren van JPA?’, stelt een hulpverlener voor.
  • ‘Ik heb het idee dat er vandaag is geluisterd met het hart,’ vat een ouder de sfeer tevreden samen.