Het Jeugdplatform bestaat 1 jaar!  

17-12-2015 Het Jeugdplatform bestaat 1 jaar!

Het Jeugdplatform bestaat alweer 1 jaar en wat kunnen wij tevreden terug kijken op ons eerste jaar!

In eerste instantie is ons doel natuurlijk om de gemeente te adviseren over hoe je Amsterdamse jeugdhulp verbetert kan worden, dus laten we eens terugkijken op waar wij allemaal over geadviseerd hebben.

De Adviesgroep heeft de volgende formele adviezen ingediend:

  • Inspraakreactie op de notitie ‘Privacy in de Zorg voor Jeugd’ – (18-02-2015)
  • Inspraakreactie op de werknotitie ‘2017: Toekomstperspectief Informele Zorg en vrijwillige inzet’ – (20-03-2015)
  • Formeel advies met betrekking tot ‘vechtscheidingen’ – (24-07-2015)
  • Formeel advies met betrekking tot ‘Ouder- en Kindteams’ – (17-12-2015)

Daarnaast heeft het Jeugdplatform samen met de achterban aan Amsterdamse jongeren en ouders ook op tal van onderwerpen informeel geadviseerd. Dit kan zijn geweest tijdens een bijeenkomst waar een ambtenaar aanwezig was, er is meegelezen op communicatie-materiaal, of het geven van feedback op bepaalde beleidsstukken.

En wat zijn we blij met onze belangenbehartigers Kati en Jeslin. Zij hebben het afgelopen jaar heel Amsterdam doorgereisd om maar zoveel mogelijk signalen op te halen. Zij waren te vinden in buurthuizen, sportclubs, zorginstellingen, scholen, je kunt het zo gek niet verzinnen. Grote kans dus dat je ze een keer tegen het lijf bent gelopen! Ik het kader hieronder kunt u lezen hoe Kati het afgelopen jaar ervaren heeft.

“Een jaar geleden ben ik als belangenbehartiger begonnen met de grote opdracht ‘kom erachter hoe het nu met ouders en jongeren gaat die in Amsterdam te maken hebben met jeugdhulp’. De eerste weken zijn mijn collega Jeslin en ik samen op pad gegaan. Het was nog echt even puzzelen waar we ouders en jongeren konden vinden? Ik was reuze benieuwd hoe het zou gaan en ook een beetje zenuwachtig. Snel werd duidelijk dat jongeren heel goed en duidelijk kunnen vertellen wat zij mee maken en waar hun behoefte ligt. Ik was verbaasd (en ben het nog steeds) dat zij zo weinig gevraagd en betrokken worden als het om henzelf gaat. Als belangenbehartiger konden wij veel bijdragen dat er verandering in komt.
Ouders heb ik als iets terughoudender ervaren. Zij vragen zich af wat hun verhaal er nou toe doet. Voor de transitie werd ook niet gevraagd hoe het met hen gaat en waren zij het ergens niet mee eens dan was er een klachtenprocedure. Dat hun ervaringen er nu wel toe doen en ook zij gevraagd worden is heel goed!
Helaas word cliëntenparticipatie nog niet door iedereen als meerwaarde gezien. Bij de meeste instellingen, cliëntenraden, buurtinitiatieven, overleggen van professionals, beleidsmedewerkers etc. waar ik mocht aanschuiven is een leuke samenwerking ontstaan met het doel om gezamenlijk betere zorg te bieden. Dit vind ik erg fijn en ben er trots op dat ik als deel van het Jeugdplatform eraan mag bijdragen.
Ik hoop dat ik volgend jaar nog meer ouders en jongeren, hulpverleners, beleidsmakers etc. ontmoet en dat wij samen de zorg in Amsterdam verder gaan verbeteren. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed 2016!

Groetjes, Kati”

 

Natuurlijk gaan wij in 2016 weer op volle kracht verder om op deze manier de Amsterdamse jeugdhulp te verbeteren!