Jeugdplatform? Breinwerk met jongeren, ouders en cliëntondersteuners

21-10-2014 – Jeugdplatform? Breinwerk met jongeren, ouders en cliëntondersteuners 

Het Jeugdplatform wordt samen met jongeren en ouders in Amsterdam vormgegeven. In twee bijeenkomsten in juli en september hebben jongeren, ouders en cliëntondersteuners hun eigen ideeën besproken voor het Jeugdplatform.

Hun ideeën variëren van de inhoudelijke thema’s tot de rol en houding van de gemeente, van de werkwijze en activiteiten tot samenwerking, van de onafhankelijkheid van het platform tot het gebruiken van deskundigheid van ouders en jongeren. Een aantal van de belangrijkste resultaten van dit BreinWerk zijn:

  • Geef jongeren en ouders echte invloed op het beleid van de gemeente. Organiseer verschillende vormen van inspraak en participatie, zodat verschillende groepen jongeren en ouders mee willen en kunnen doen – eenmalig, vaker of voor langere tijd.
  • Laat de onderwerpen door jongeren en ouders zelf bepalen.
  • Zorg ervoor dat de ervaringen van jongeren en ouders echt gebruikt gaan worden voor verbeteringen.
  • Laat de gemeente advies vragen aan jongeren en ouders over zaken die er echt toe doen, niet om voor de vorm advies te vragen.
  • Maak talentontwikkeling van jongeren een vast onderdeel van het Jeugdplatform.
  • Werk samen in en met live netwerken en digitale netwerken.
  • Organiseer ontmoetingen en activiteiten eerst apart voor ouders, en apart voor jongeren. Breng de verschillende groepen later weer bij elkaar voor uitwisseling en discussie. Doe dit in een vorm die die groepen zelf het beste vinden werken.
  • Leg de nadruk op overeenkomsten in belangen tussen jongeren en ouders uit verschillend doelgroepen, en minder op de verschillen in belangen. Maar verlies de verschillen in belangen niet uit het oog.
  • Maak gebruik van publiciteit, sociale media, prikborden in scholen / buurtcentra / jongerentehuizen.
  • Zoek jongeren en ouders op waar zij zijn, en geef hen een gezicht.