JPA adviseert – Gemeente: koester je pleegouders!

20-02-2020 | In 2016 heeft het Jeugdplatform al eens eerder advies gegeven aan de gemeente en instellingen over pleegzorg. De ondersteuning van pleegouders was toen één van de onderwerpen waar toen aandacht voor was. Begin 2019 zagen we dat er weer signalen binnenkwamen die specifiek gingen over de ondersteuning van pleegouders. Zo bleken verschillende pleegouders niet tevreden over de training, informatie en begeleiding die zij krijgen. De kans op afhaken is dan groter (circa 1 op de 3 pleegouders stopt vroegtijdig), terwijl de vraag naar pleeggezinnen alleen maar stijgt. Een belangrijke zaak dus om er voor te zorgen dat de kans op afhaken zo klein mogelijk wordt. Reden genoeg om hier met pleegouders over door te praten en op te halen wat hun behoeften precies zijn. Dat geeft de gemeente weer inzicht in waar haar beleid zich meer op kan en moet focussen.

Dit heb ik nodig om mijn taak als pleegouder goed te kunnen uitvoeren…..”

Met deze zin als uitgangspunt hebben de ouders met elkaar gebrainstormd en gedeeld wat hen nou écht zou helpen als pleegouder en waardoor zij de zorg voor hun pleegkind (nog) beter kunnen doen en/of volhouden. Daarnaast zijn er aanvullende interviews gedaan en hebben we onze signalenmonitor er nogmaals op nageslagen .Aan de hand daarvan zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd:

  • Zorg voor goede matching en begeleiding
  • Een besluit moet niet te lang op zich laten wachten
  • Zorg voor duidelijke en complete informatie-uitwisseling
  • Zorg dat pleegzorgwerkers flexibel en goed bereikbaar zijn
  • Ondersteun pleegouders bij het gedrag van een kind: hoe ga je daar mee om?
  • Zet scholing/training in om pleegouders te ondersteunen, eventueel ook al voor plaatsing
  • De frequentie van het contact met de begeleiders moet op maat
  • Zorg voor afspraken en handvaten over hoe er wordt omgegaan met biologische familie, ook als pleegouders voogdij hebben

Het hele verslag/advies leest u HIER.