JPA adviseert over de nieuwe Verordening Zorg voor de Jeugd

In de nieuwsbrief van juli konden jullie al lezen dat het Jeugdplatform druk bezig was met nadenken over de nieuwe Verordening Zorg voor de Jeugd 2018*.
Afgelopen maanden was de Verordening namelijk openbaar gemaakt voor inspraak. Dat betekent dat alle Amsterdammers – van jong tot oud – er op konden reageren.

Natuurlijk heeft het Jeugdplatform hier gebruik van gemaakt en een reactie naar de gemeente gestuurd. De hele inspraakreactie kun je HIER lezen. Benieuwd wat voor activiteiten er allemaal plaatsvinden om tot zo’n reactie te komen? Hieronder hebben we ze op een rijtje gezet:

  • Een werkgroep – bestaande uit 2 jongeren en 5 ouders – heeft op 29 juni gekeken naar de concept Verordening in aanwezigheid van Osger Mellink (beleidsadviseur afdeling Jeugd). De eerste op- en aanmerkingen zijn met hem besproken.
  • Een belangenbehartiger en een aantal jongeren en ouders waren aanwezig bij de inspraakbijeenkomst van 13 juli 2017. Verschillende signalen die hier zijn geuit, zijn verwerkt in deze reactie.
  • Het JPA heeft haar signalenmonitor geraadpleegd om algemene inzichten te verzamelen, welke zijn verwerkt in deze reactie.
  • Verschillende individuen hebben op persoonlijke titel reacties gedeeld met JPA, welke zijn verwerkt in deze reactie.
  • Een conceptversie van deze reactie is besproken in de vergadering van de Adviesgroep van het JPA, en suggesties, op- en aanmerkingen zijn vervolgens verwerkt.

Ook de WMO-raad en OCO hebben een inspraakreactie ingediend. OCO heeft over hun reactie een informatief blog geschreven.

*Wat is de Verordening Zorg voor de Jeugd?
De Verordening de Zorg voor de Jeugd is een belangrijk document. Er staat in welke voorzieningen de gemeente aan jeugdigen en hun ouders biedt. En hoe de toegang tot bepaalde jeugdhulpvoorzieningen geregeld is. Er was al een Verordening Zorg voor de Jeugd, maar door de nieuwe inkoop en organisatie van de specialistische jeugdhulp per 2018, moet deze opnieuw ingevuld en bekeken worden.