JPA adviseert over behoeften in zorg en ondersteuning van jongeren met en ouders van kinderen met autisme en normale tot hoge intelligentie

23-03-2020 | Sinds de zomer van 2019 bereiken ons steeds meer signalen van ouders met kinderen met een diagnose in het autistische spectrum met normale tot hoge intelligentie, hierna te noemen kinderen met ASS, en van jongeren zelf. Ouders en jongeren vertellen bijvoorbeeld dat de hulpbehoefte van kinderen met ASS vaak niet goed ingeschat wordt door de scholen die passend onderwijs moeten aanbieden. Jongeren gaven aan waar zij op het voortgezet onderwijs en/of bij een vervolgopleiding tegenaan lopen.

Deze signalen waren voor ons aanleiding om hier eens dieper op in te gaan. Dat hebben we gedaan door het organiseren van een bijeenkomst voor ouders en door individueel met ouders en jongeren in gesprek te gaan. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de diversiteit en overeenkomsten tussen de signalen en met name te kijken waar wél behoefte aan is.

Dat heeft uiteindelijk geleid tot DIT VERSLAG met daarin concrete knelpunten én aanbevelingen. Dit verslag is inmiddels aangeboden aan de gemeente Amsterdam en zal komende week verspreid worden onder andere relevante partijen, waaronder scholen en het samenwerkingsverband.

Meepraten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Kati via kati@jeugdplatformamsterdam.nl of 06-83531831.