JPA denkt mee over de regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

25-02-2020 | Bij de Adviesgroep van februari hadden wij een aantal beleidsmedewerkers te gast vanuit de gemeente Amsterdam. Zij houden zich op dit moment bezig met de regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en specifiek met de regiovisie ‘Veiligheid voor elkaar 2020-2025’. De ambitie van het plan is het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van geweld in gezinnen, zodat iedereen in Amsterdam zich thuis veilig voelt. Want – zo zegt het plan – alleen dan zijn inwoners (jong en oud) in staat om zich te ontwikkelen, om mee te doen in de samenleving en hun eigen keuzes te maken. Nu en in de toekomst.

Allereerst kregen we een korte presentatie over de regiovisie en gingen we kort met elkaar in gesprek over wat de jongeren en ouders van de ambities en speerpunten vinden én waar zij aandachtspunten zien voor de uitvoering.
Vervolgens zijn we in groepjes uiteen gegaan en hebben we heel open wensen, behoeften en persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld. Tips van jongeren en ouders rondom het bereiken van de ambities van het regioplan waren onder andere:

  • Ga in gesprek met alle betrokkenen, apart en samen. En kijk daarbij ook goed wanneer je met wie spreekt en wanneer je ze samen spreekt, om een situatie niet erger te maken.
  • Ga in gesprek over wat iemand een onveilige situatie vindt, want dat kan per persoon erg verschillen.
  • Bied hulp zonder verdere verwijten.
  • Heb aandacht voor de overbelasting van mantelouders waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan.

Jeugdplatform is erg blij met de samenwerking rondom dit thema. We zijn in een vroeg stadium betrokken, de meerwaarde van het betrekken van jongeren en ouders bij het maken van de plannen werd onverkort erkend en de deelnemende jongeren en ouders voelden zich goed gehoord en serieus genomen. Super!