JPA en Ouder- en Kindteam halen gezamenlijk signalen op

23-03-2020 | Het Jeugdplatform en de programmadirectie van het Ouder- en Kindteam zitten regelmatig met elkaar om tafel. We houden elkaar op de hoogte van waar we mee bezig zijn en bespreken bijvoorbeeld ook knel- en verbeterpunten. Vorig jaar is de wens naar voren gekomen om meer zicht te krijgen op hoe jongeren de hulp/begeleiding van het Ouder- en Kindteam ervaren. Daarom heeft het Jeugdplatform afgelopen maanden – in samenwerking met het Ouder- en Kindteam – 15 interviews afgenomen bij 12 jongeren en 3 ouders. Het JPA kan de input van jongeren gebruiken voor belangenbehartiging in de stad en ook het Ouder- en Kindteam kan er directe lessen uit trekken.

Hieronder beschrijven we een aantal opvallendheden uit deze interviews:

  • De meeste jongeren en ouders lijken voornamelijk positief te zijn over de hulp die ze gehad hebben bij het OKT. Vaak noemen ze dat hun klachten zijn verbeterd, de hulpverlener erg behulpzaam was en dat ze het OKT zouden aanraden aan anderen.
  • De meeste participanten kenden het OKT nog niet voor ze hiernaar verwezen werden. Alle participanten geven aan dat het erg kan helpen als er meer bekendheid zou zijn. Er zou ingezet moeten worden op het bereiken van zowel kinderen en jongeren als ouders.
  • De meeste participanten zijn bij het OKT terecht gekomen via een verwijzing van de huisarts, de school of de GGD.
  • De meeste jongeren en ouders hebben de term ‘perspectiefplan’ nog nooit voorbij horen komen. Wel geven bijna alle jongeren en ouders aan een soortgelijk plan te hebben opgesteld aan het begin van het hulpverleningstraject. De meeste participanten geven aan dat het fijn is als er zo’n plan wordt opgesteld, dit helpt bij het helder krijgen van het probleem en is een eerste stap voor de jongere om met het probleem aan de slag te gaan.

Dan nog enkele concrete tips van jongeren aan hulpverleners:

  • Geef nog duidelijker uitleg over wat de jongere te wachten staat en hoe de komende periode eruit zal zien.
  • Zie nog meer het belang in van het creëren van een band om zo nog meer vertrouwelijke informatie te kunnen delen en de hulp nog ‘dieper’ kan gaan.
  • Zet meer in op preventie: een jongere geeft aan dat ze het idee heeft dat het OKT pas actie onderneemt op het moment dat er echt een probleem is. De inzet op preventie is heel laag, dit moet anders. De jongere heeft zelf een meidenclub opgericht, waarmee ze problemen wil voorkomen. Ze kan hiermee niet aankloppen bij het OKT, omdat zij nog geen concreet probleem zien. Dit vindt ze zonde.
  • Heb aandacht voor privacy: vraag altijd om toestemming voor informatie wordt doorgespeeld

Wil jij je ervaringen over het Ouder- en Kindteam ook met ons delen? Dat kan via onze ondersteuners Kati en Zarina, zij luisteren graag naar jouw verhaal.
Kati is te bereiken via kati@jeugdplatformamsterdam.nl
of 06-83531831.
Zarina is te bereiken via zarina@jeugdplatformamsterdam.nl
of 06-83531807.