JPA in de Externe Adviesgroep Privacy Jeugd

02-02-2017 JPA in de Externe Adviesgroep Privacy Jeugd

Wat is nou eigenlijk privacy? Welke gegevens worden over ons verzamelt, wie mag dat inzien en welke dossiers bestaan er over mij en wat gebeurt daarmee? En is het juist handig dat ik mijn zorgvraag maar één keer hoef te vertellen en dat de rest het in mijn dossier kan vinden of vertel ik het toch liever steeds opnieuw? Iedereen staat daar anders in, maar voor iedereen is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke informatie en dat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag.

Eind 2016 is een Externe Adviesgroep Privacy Jeugd opgericht door de gemeente Amsterdam. De laatste tijd zijn er flink wat adviezen verzameld over hoe de gemeente beter met privacy om kan gaan. Om te kijken wat dit in praktijk betekent en hoe een gezamenlijke verbeterslag kan worden gemaakt in de omgang met privacy in het jeugddomein, is deze adviesgroep opgericht.

Om een zo breed mogelijk beeld van wensen en belangen te verkrijgen, zitten er zowel jongeren, ouders als professionals in de adviesgroep. Vanuit het Jeugdplatform zitten er vier jongeren en ouders aan tafel. Samen met beleidsmedewerkers van de gemeente, juristen en een adviseur gaan zij aan tafel om naar de plannen te kijken. Ook Jeugdbescherming Amsterdam (JBRA), de Kinderombudsman van Amsterdam, het Regionaal Medisch Tuchtcollege, Commissie Persoonsgegevens Amsterdam en Stichting Privacy First zijn erbij betrokken.

Onderstaand een aantal punten die tijdens de bijeenkomsten aan bod zijn gekomen:

  • In het kader van ‘passend onderwijs’ wordt er regelmatig informatie uitgewisseld. Maar er wordt hierbij onvoldoende rekening gehouden met privacy en gevraagd aan ouders in hoeverre deze informatie wel gedeeld mag worden.
  • Soms wordt privacy nog gezien als iets negatiefs, iets wat beperkt of misbruikt wordt. Ouders en jongeren zien graag dat privacy iets ‘gewoons’ wordt en dat het ondersteunend kan werken.
  • Iedere ouder en/of jongere heeft andere wensen rondom privacy. De een vind het prima dat iemand in het dossier kan kijken, terwijl de ander dat liever voor zichzelf houdt.

Volgende week staat er weer een bijeenkomst van de adviesgroep gepland

.privacy