JPA-jongeren presenteren op conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’

19-10-2017 Op 27 september 2017 vond de bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties om de privacy van kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen en te waarborgen. JPA-ers Anjali en Rebecca waren uitgenodigd om iets te vertellen over hoe zij de afgelopen maanden met het thema privacy bezig zijn geweest.

Externe Adviesgroep Privacy Jeugd
De gemeente Amsterdam heeft een Externe Adviesgroep Privacy Jeugd ingesteld. Deze adviesgroep bestond uit jongeren, ouders, en vertegenwoordigers van privacy advocates. Anjali en Rebecca maakten (net als enkele andere JPA-ers) onderdeel uit van deze adviesgroep. Zij adviseerden de gemeente gevraagd en ongevraagd over hoe het er op een goede en juiste manier met de gegevens van jeugdigen en hun ouders moet worden omgegaan.

Anjali: “De privacy-dag in Utrecht vond ik heel nuttig. Wij als jongeren hebben veel kunnen vertellen over wat we gedaan hebben en onze mening kunnen geven aan volwassenen. Ik vond het verder zelf ook heel leerzaam, want bepaalde dingen die ik hoorde wist ik niet eens!

Tip! Op de conferentie is De PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd.  De app is bedoeld voor jongeren én professionals en geeft antwoord op veelvoorkomende situaties en vragen rond privacy-rechten van jongeren. Benieuwd? De app is te vinden op jeugdconnect.nl.

Voor meer info over de conferentie kun je terecht op: https://www.privacyborgingjeugd.nl/.