JPA levert input bij de bijeenkomst over de Amsterdamse Thuiszittersaanpak

07-03-2019  Op 27 februari vond er een bijeenkomst plaats over de Amsterdamse Thuizittersaanpak. Het werd georganiseerd door de gemeente Amsterdam en het samenwerkingsverband PO & VO en het Jeugdplatform heeft hier een bijdrage aan geleverd. Met zo’n 24 jongeren en ouders en 16 professionals was het een goed bezochte bijeenkomst!

In Amsterdam gebeurt al veel rondom thuiszitters, maar er moet nog meer gebeuren en zaken kunnen beter en sneller. Daarom is de input van jongeren en ouders erg belangrijk. Langdurig niet naar school gaan is niet goed en kan op diverse vlakken leiden tot spanningen. Die periode moet daarom zo kort mogelijk zijn. De landelijke ambitie is:
In 2020 zit geen leerling meer langer dan 3 maanden thuis zonder een passend aanbod. En Amsterdam heeft daaraan toegevoegd: afgestemd op het kind en samen met de ouders tot stand gekomen.

Aan de slag!
Om jongeren en ouders de gelegenheid te geven om echt hun verhaal te kunnen doen én om professionals te dwingen om eens echt goed te luisteren, werd er gewerkt met een binnen- en een buitenkring. Het eerste half uur kregen jongeren en ouders de gelegenheid om met elkaar uit te wisselen, en pas daarna mocht de buitenkring aansluiten en deelnemen aan de discussie. Hieronder lees je een aantal quotes die door jongeren en ouders zijn gegeven:

  • Hoe langer weg van school, hoe moeilijker het is om terug te gaan. Je gaat vervreemden van je klasgenoten.” – jongere
  • In een volle klas kun je je toch alleen voelen.” – jongere
  • Er wordt te vaak de schuld bij de kinderen gelegd. Soms door de ouders maar ook door de school”- ouder
  • Ik voel me niet serieus genomen. En vaak is er ook te weinig deskundigheid op school.” – ouder

Een nieuwe naam
Voor veel ‘thuiszittende’ jongeren en hun ouders heeft het begrip thuiszitters een nare toon. Het dekt volgens hen onvoldoende de lading en het heeft een negatieve connotatie. Daarom is met elkaar ook gebrainstormd over een alternatieve naam. Hieronder zie je een impressie van nieuwe namen.

Het was een waardevolle bijeenkomst en de gemeente en het samenwerkingsverband gaat zeker kijken hoe ze hier vervolg aan kunnen geven.

Ben jij bezig met het onderwerp ‘thuiszitters’ of gewoon geïnteresseerd? Het NJi heeft een mooi document opgesteld met portretten van thuiszitters.