Nieuwe JPA collega: Zarina

27-06-2019 | Sinds 1 juni hebben we er bij het Jeugdplatform een nieuwe collega bij, Zarina. Hieronder stelt zij zich even kort voor.

Mijn naam is Zarina Kallan, ben 28 jaar en geboren en opgegroeid in Amsterdam (Noord). Sinds juni 2019 versterk ik het team die het Jeugdplatform Amsterdam ondersteunt. Hiervoor ben ik voornamelijk actief geweest in de belangenbehartiging binnen de WMO en de Participatiewet.

Via Straatvisie heb ik destijds als thuisloze jongere/jonge moeder mijn verhaal gedeeld in bijeenkomsten en gesprekken met professionals. Daarna ben ik via Straatvisie voorgedragen voor de Participatieraad en heb daar twee jaar als (duo)voorzitter de belangen van mensen die te maken hebben met de Participatiewet behartigd. Vanuit deze functies had ik al samengewerkt met het Jeugdplatform Amsterdam en door de positieve ervaring leek het mij hartstikke leuk om daar een bijdrage aan te leveren.

Ik ben vorig jaar (2018) afgestudeerd op de studie Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV/Social Work) en ben in 2010 afgestudeerd als Pedagogisch medewerker Jeugdzorg. De complexiteit van het Sociaal domein en het jeugdstelsel prikkelde mijn nieuwsgierigheid en mijn ambitie om de stem van cliënten daarin te vertegenwoordigen. Ik vind dat mensen die hulp krijgen zelf het beste weten hoe die hulp kan aansluiten op hun behoeften en door hen een stem te geven efficiënte hulp geboden kan worden. Niet alleen een stem, maar ook de beeldvorming vind ik hierin erg belangrijk. Ik hoop de komende tijd te werken aan het uitbreiden van het al bestaande netwerk van het Jeugdplatform Amsterdam. En met jongeren en ouders in gesprek te gaan om een beeld te krijgen van wat er speelt in Amsterdam rondom jeugdhulp en passend onderwijs, zodat hun stem en verhaal meegenomen kan worden in adviezen naar de gemeente Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Zarina Kallan