Ons event was een succes – 4 jaar JPA!

29-11-18 We bestaan inmiddels 4 jaar en dat was reden voor een feestje! Op 22 november organiseerden wij een feestelijk event waarbij we in een aantal rondes aan de slag gingen met de thema’s: informatie, kinderrechten, bejegening en invloed.

Het belang van goede informatie
In deze workshop ervoeren jongeren, ouders en professionals zelf hoe ingewikkeld het kan zijn om informatie te vinden. Zij kropen in de huid van een jongere of ouder die op zoek is naar info en gingen op alle mogelijke manieren op zoek. Wist je dat..

  • Google voor vrijwel iedereen stap 1 is in hun zoektocht naar informatie. Zorg dus dat wanneer je informatie online zet, het goed vindbaar is via Google!
  • Als je op zoek gaat naar informatie over wat een zorgcoördinator precies doet, je op allemaal vacatures stuit, maar geen informatie vind over waar voor je terecht kan bij een zorgcoördinator.

Kinderrechten

Vrijwilligers van de Kinderrechtswinkel in Amsterdam gingen actief aan de slag met de deelnemers. Film, quiz, spelletjes, alles werd uit de kast gehaald zodat iedereen de kinderrechten goed kon leren kennen.

Hoe heb je invloed?

Iedereen heeft invloed: invloed op beleid, invloed op je eigen hulpverleningstraject, invloed op hoe dingen gaan binnen je organisatie of buurt, etc. Maar hoe kun je die invloed vergroten? Onder leiding van Joëlle ging de groep aan de slag zodat ze naar huis konden gaan met praktische handvatten om hun invloed te vergroten. Heb jij er bijvoorbeeld wel eens bij stil gestaan dat:

  • Voordat je invloed kan hebben er eerst overeenstemming nodig is over wat het probleem of de uitdaging is.
  • Je vaak maar op een veel kleiner deel invloed hebt, dan waar je je betrokken bij voelt.

Bejegening

In deze workshop speelden twee acteurs herkenbare scènes na uit de praktijk. Het waren situaties waarin de bejegening net niet goed ging. Het was aan de groep om zich daar mee te bemoeien. Welke tips hadden zij voor de acteurs zodat het gesprek wel de gewenste uitkomst zou hebben? Een aantal dingen werden in de workshop mooi duidelijk, zoals:

  • Het draait allemaal om de uitwisseling. Er is niet één partij (bijv. de hulpverlener) verantwoordelijk voor een prettig verloop van een gesprek. Ook als jongere of ouder heb je daar een verantwoordelijkheid in. Juist sámen kun je zorgen voor een prettige omgang met elkaar.

Het was een mooie, feestelijke én inspirerende middag!