Reactie op de Verordening op de Zorg voor de Jeugd 2021 & Nadere regels

27-08-2020 | Het Jeugdplatform heeft samen met medewerkers van de gemeente naar de nieuwe Verordening op de Zorg voor de Jeugd 2021 (hierna: de Verordening) gekeken. Wij hebben toen onze eerste op- en aanmerkingen meegegeven over de veranderingen ten opzichte van 2018. In de Verordening staat welke hulp en ondersteuning de gemeente betaalt en wie van deze voorzieningen gebruik mag maken.
Tot 31 juli jl. was het voor alle Amsterdammer mogelijk inspraak te hebben op de Verordening. Het Jeugdplatform heeft hier gebruik van gemaakt en verschillende punten ingebracht als advies. Signalen die wij in de breedte opvangen en ouders en jongeren die deel hebben genomen aan de werkgroepen waren voeding voor dit advies. De Verordening is een taai en ambtelijk stuk, maar ook erg belangrijk. Daarom benadrukken wij in het advies ook meerdere keren het belang van goede en passende informatievoorziening en duidelijkheid.

Ons hele advies over de Verordening op de Zorg voor de Jeugd 2021, lees je HIER.

Nadere regels
Niet alleen de Verordening zelf is belangrijk, maar ook de Nadere regels. In de Nadere regels zijn zaken uit de Verordening verder uitgewerkt, zoals de vorm en intensiteit van de voorzieningen, kwaliteitseisen, herbeoordeling en het toegangsproces. De Nadere regels maken geen deel uit van de inspraakprocedure van de Verordening. Gelukkig werd het Jeugdplatform hier alsnog bij betrokken, en hebben we in een werkgroep eerste op- en aanmerkingen meegegeven. Tijdens de werkgroep kwam nadrukkelijk het knelpunt ‘wachtlijsten’ ter sprake, dat problemen kan verergeren en ervoor zorgt dat duurdere zorg nodig is. Ouders en jongeren pleiten voor een betere aanpak van de wachtlijsten. Dit punt wordt door medewerkers van de gemeente meegenomen in gesprek met jeugdhulpaanbieders. In het advies over de Verordening hebben wij ook aandachtspunten voor de Nadere regels en de wachtlijsten meegenomen.

Inkoop specialistische jeugdhulp
In het verlengde van de Verordening en de Nadere regels ligt de inkoop van de hoog specialistische jeugdhulp die dit jaar weer opnieuw aanbesteed wordt. Ouders en jongeren krijgen dit jaar een grotere rol in het gunningsproces van de inkoop hoog specialistische jeugdhulp in de vorm van prestatiedialogen. In het najaar gaan we samen met de gemeente om tafel om de vorm verder uit te werken en zullen de prestatiedialogen plaatsvinden. Ook denken wij mee over ontbrekend aanbod bij de inkoop.

Wil jij nu alvast iets kwijt over ontbrekend aanbod van specialistische jeugdhulp? Dat mag altijd! Je kunt dan contact opnemen met ondersteuner Kati via kati@jeugdplatformamsterdam.nl of 06 83531831.