Signalen tijdens de tweede maand van de coronamaatregelen

3-6-2020 | Signalen tijdens de tweede maand van de coronamaatregelen
Verzameld door Jeugdplatform Amsterdam van 15 april tot 31 mei 2020

Na het eerste Corona-verslag met signalen van jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp en passend onderwijs, hebben we opnieuw opgehaald wat er nu speelt. Scholen zijn gedeeltelijk geopend en ook andere maatregelen versoepelen, maar we zijn er nog lang niet. Wat doet dit met de achterban van Jeugdplatform Amsterdam?

Je kan ons tweede verslag met coronasignalen ook HIER lezen als pdf.

Hulpverlening

Virtuele hulpverlening/ondersteuning is beperkt
Jongeren en ouders vertellen over de beperkingen van hulpverlening en ondersteuning op afstand.

  • Er kunnen sneller miscommunicaties ontstaan, wat vervelend is als een intiem of heftig onderwerp wordt besproken.
  • Bovendien is het voor sommige jongeren niet fijn om vanuit huis online gesprekken met een hulpverlener te voeren, wanneer gezinsleden zomaar binnen kunnen lopen of af kunnen luisteren.
  • Virtuele afspraken worden als moeilijk ervaren door jongeren die hun begeleider nog nooit fysiek hebben ontmoet. Het kan lastig zijn om uitgebreid over al je persoonlijke problemen te vertellen als je iemand nog niet kent, en het eerste contact online is.
  • Als een jongere aangeeft mede door bovenstaande redenen geen virtueel contact te willen, wordt hulp soms uitgesteld terwijl hier eigenlijk wel behoefte aan is.

Jongeren zijn positief over hulpverleners die toch op anderhalve meter afstand met ze afspreken. Niet alleen de fysieke ontmoeting, maar ook het gebaar wordt gewaardeerd; de hulpverlener toont namelijk zo aan dat hij/zij bereid is om net een beetje meer te doen als dat nodig is. Het zou helpen als hulpverleners in gesprek gaan met jongeren en ouders over de wensen en mogelijkheden om gedeeltelijk fysiek af te spreken.

Uitgestelde intakes en behandelingen leveren problemen en zorgen op
Medische en psychologische afspraken zonder spoed worden uitgesteld. Dat merken ouders en jongeren die te maken hebben met jeugdhulp en passend onderwijs. Ze merken dat als volgt:

  • Ze hebben het idee dat er soms niet goed geluisterd wordt als een medisch probleem wordt aangekaart,.
  • Er zijn voorbeelden van jongeren die lang moeten wachten op een afspraak met de psychiater om de dosering van hun medicijnen aan te laten passen.
  • Er zijn voorbeelden van GGZ ondersteuning die wordt uitgesteld omdat een groep nu niet bij elkaar kan komen, terwijl jongeren zelf voelen dat het minder goed gaat. Virtuele tijdelijke oplossingen kunnen in de tussentijd best een beetje helpen (zoals ADHD mindfulness training), maar zijn geen volwaardige oplossing.
  • Mensen maken zich zorgen over de wachtlijsten, waar nu nog meer achterstanden weg te werken zullen zijn.

Het zou helpen als klachten in ieder geval serieus worden genomen en jongeren zich gehoord voelen als zij problemen aankaarten, ongeacht de mogelijkheid of snel hulp geboden kan worden.

Omzetten PGB lijkt goed te gaan
In de eerste maand van de coronamaatregelen is aangegeven dat ouders behoefte hadden aan de mogelijkheid om hulp om te zetten naar PGB. Het lijkt erop dat ouders die hier behoefte aan hadden dit nu ook daadwerkelijk kunnen krijgen. Het omzetten van hulp naar PGB verloopt goed.

Verbeter informatievoorziening
Er is nog steeds grote behoefte aan duidelijke en actuele informatievoorziening. Als hulpverlening niet door kan gaan of af wordt gezegd, is het fijn dat zowel de jongere als de ouder op de hoogte worden gebracht. Ook veranderingen op bijvoorbeeld een woongroep moeten structureel worden doorgegeven aan ouders. Informatie moet bovendien niet alleen in het Nederlands te vinden zijn, maar een link naar een Engelse of andere vertaling zou vermeld moeten worden. Let ook op de taal die wordt gebruikt, zo worden in de persconferenties bijvoorbeeld veel gezegdes gebruikt (‘sturen op de achteruitkijkspiegel, het virus geen nieuwe zuurstof geven, twee kanten van dezelfde medaille zijn’).

Tip: gebruik geen uitdrukkingen, gezegdes, spreekwoorden of beeldspraak.

Tip: check met ouders en jongeren wat zij van de informatie snappen, zich herinneren en wat dat voor henzelf betekent.

Onderwijs

Ondersteun ouders bij het geven van thuisonderwijs
Ouders die thuisonderwijs moeten verzorgen, geven aan hier regelmatig moeite mee te hebben. Ze worden door hun kinderen niet altijd serieus genomen als leerkracht. Bovendien kan het voor ouders heel veel energie kosten als zij leerkracht moeten spelen, bijvoorbeeld doordat meerdere kinderen geholpen moeten worden. Het consequent helpen bij het huiswerk naast het zorgen voor de rest van het gezin kan teveel worden. Er is echter weinig ondersteuning voor ouders beschikbaar. Het zou helpen als bijvoorbeeld vanuit school meer wordt geholpen bij het vormgeven van deze rol of het deels overnemen van de begeleiding. Zeker als ook in het nieuwe schooljaar virtueel en fysiek schoolgaan wordt gecombineerd. Help ouders deze rol beter vorm te geven.

Privacy bij virtueel onderwijs
Leerkrachten van scholen die virtueel onderwijs aanbieden vragen soms aan hun leerlingen om de camera aan te doen. Het voelt voor sommige jongeren niet prettig om de thuissituatie aan de klas zichtbaar te maken, zeker als het niet het ‘perfecte plaatje’ is. Jongeren hebben behoefte aan een aanpak waarin niet alleen de leerlingen zich aanpassen, maar ook de leerkrachten hun best doen om de leerlingen tegemoet te komen. Jongeren moeten zelf kunnen kiezen of ze hun camera aan willen doen vanwege hun eigen privacy.

Houd rekening met risicogroepen
De gedeeltelijke opening van het onderwijs kan voor ouders meer rust geven. Sommige ouders zijn ook bang dat hun kinderen hierdoor makkelijker besmet zullen raken, bijvoorbeeld als gezinsleden tot de risicogroep behoren . Omdat binnen het voortgezet onderwijs nog niet duidelijk is hoe de (gedeeltelijke) opening zal worden vormgegeven, is ook nog onduidelijk hoe met deze kwetsbare jongeren omgegaan zal worden. Ouders vertellen dat zij het fijn vinden als hier duidelijkheid over komt en er rekening wordt gehouden met risicogroepen..

Informatievoorziening
Informele hulp, zoals het krijgen van begeleiding bij concentratieproblemen, is soms stopgezet door corona. Betreffende ouders vertellen dat ze niks meer van hulpverleningsinstanties hebben gehoord die hiermee aan de slag zouden gaan. Ze noemen dat het fijn zou zijn als vinger aan de pols wordt gehouden, door zowel de jongere als de ouders te informeren. Het zou helpen om te weten wanneer vervolgstappen eventueel weer gezet kunnen worden.

Er zijn ook signalen van jongeren die blij zijn met online onderwijs, dat ze zich goed kunnen concentreren, geen last hebben van klasgenoten en makkelijk contact kunnen leggen met docenten.

Kinderen met autisme

De veranderingen volgen elkaar snel op. Er is weinig tijd om te wennen aan een situatie voor er alweer een nieuwe verandering wordt aangekondigd. Dit gaat over zowel de scholen als de hulpverlening. Voor kinderen met autisme kan dit verwarrend zijn. Er zijn niet steeds dezelfde leraren en leerlingen in de klas, waardoor opnieuw vrienden gemaakt moeten worden. De reguliere routine is bovendien verstoord, wat voor autistische kinderen best lastig kan zijn. Gevolg is dat autistische kinderen nog niet vaak naar school gaan, hoewel deze al wel weer open is.

Het volgen van thuisonderwijs lijkt voor autistische kinderen echter niet altijd erg. Sommigen profiteren van de persoonlijke begeleiding en ontwikkelen zich beter dan voorheen. Parttime thuisonderwijs zou voor sommige autistische kinderen ook voor de lange termijn kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling. Voor kinderen die hiervan profiteren zou deze optie overwogen zou moeten worden.

Vervolg en acties Jeugdplatform Amsterdam
Bovenstaande signalen zijn wederom opgehaald bij een groot aantal leden van de Adviesgroep, en daarnaast een aantal vrijwilligers, professionals en andere jongeren en ouders. De signalen worden onder de aandacht gebracht bij de gemeente Amsterdam. Ook brengen we de signalen onder de aandacht bij instellingen en andere professionals.

We blijven benieuwd naar nieuwe en actuele signalen. Niet alleen vanuit onze leden, maar van alle jongeren, ouders, professionals en anderen die in Amsterdam te maken hebben met jeugdhulp of passend onderwijs. Om de drempel te verlagen en iedereen de mogelijkheid te geven signalen aan ons door te geven, hebben we een google form ontwikkeld. Volledig anoniem kan je via onderstaande link jouw signalen inbrengen. Alvast bedankt!

Deel jouw signalen met JPA: https://forms.gle/WgAxMa78VvN5ShY97