Terugblik inspiratiebijeenkomst cliëntenraden 9 maart

23-03-2020 | Op 9 maart jl. vond de inspiratie- en netwerkbijeenkomst voor cliëntenraden plaats, dat werd georganiseerd door het Jeugdplatform en LOC Jeugd. Enerzijds was er ruimte om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren én afspraken te maken over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de jeugdhulp in Amsterdam (nog) beter wordt. Anderzijds heeft LOC Jeugd een mooie presentatie gegeven over wat er in 2020 allemaal verandert voor cliëntenraden door de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018), die het onderdeel Medezeggenschap in de Jeugdwet vervangt.

We hebben het o.a. gehad over:

  • De rollen van een cliëntenraad
  • De rechten én plichten van een cliëntenraad
  • Maar ook de plichten van een organisatie tegenover een cliëntenraad

Het was mooi om te horen dat juist goed werkt als je verschillende vormen van meedoen en meedenken biedt, dus niet alleen cliëntenraad. Precies wat we bij het Jeugdplatform nastreven dus, zorgen dat iedereen op zijn eigen manier kan meedenken!