Uitnodiging – Praat jij mee over de Verwijsindex?

19-06-2017 Wist jij dat er een digitaal systeem bestaat waar begeleiders jou/jouw kind kunnen aanmelden als ze zich zorgen maken? En wist jij dat 1 op de 14 kinderen/jongeren in Nederland in dat systeem staat?

In Amsterdam is er momenteel een onderzoek bezig naar de Verwijsindex (Multisignaal/Matchpoint) – dit digitale systeem. Het onderzoek richt zich oa. op de bekendheid van de Verwijsindex en de manier waarop er over het systeem wordt gecommuniceerd naar jongeren en ouders. Omdat dit voor Amsterdamse jongeren en ouders een belangrijk onderwerp is, wil het Jeugdplatform hier natuurlijk graag aan meewerken en meedenken. Daarom nodigen we je uit voor een bijeenkomst op 10 juli. 

De Verwijsindex – Wat is dat?
De Verwijsindex is een digitaal systeem voor professionals in de jeugdhulp (zoals hulpverleners, leraren en jongerenwerkers) waarin zij kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken om een kind/jongere (0-23 jaar). Zij kunnen dan in contact komen met andere professionals die betrokken zijn bij het kind zodat
zij kunnen samenwerken.

Hoe kun je meedenken?
Wij zijn op zoek naar jongeren en ouders die met ons willen nadenken over de Verwijsindex. Wat weet je er bijvoorbeeld al van? Of is dat juist helemaal niets? Hoe kunnen professionals het beste aan ouders en jongeren uitleggen wat de Verwijsindex is? En hoe kunnen zij het beste over de Verwijsindex praten als iemand met de Verwijsindex te maken krijgt? Daar gaan we het met elkaar over hebben in een groepsgesprek.

Waarom meedoen?
Met jouw kennis en tips kunnen professionals leren hoe zij het beste de Verwijsindex gebruiken en er over kunnen praten met jongeren en ouders. Ook als je er zelf geen ervaring mee hebt kun je meedoen. We leggen eerst goed uit wat de Verwijsindex precies is.

Wanneer en waar?
Het groepsgesprek vindt plaats op 10 juli van 19.00 tot 21.00 op het kantoor van Stichting Alexander. Herenmarkt 93, 1013 EC, Amsterdam.

Meedoen of vragen?
Meld je dan aan bij Lieske via carriere@st-alexander.nl of app/bel naar 06-12 22 94 19. Als dank voor je deelname ontvang je een vergoeding van 10 euro.