Verslag januari t/m december 2019 – Signalen JPA

20-02-2020 | Al 5 jaar behartigt Jeugdplatform Amsterdam (JPA) de belangen van ouders en jongeren die met jeugdhulp en passend onderwijs te maken hebben. Dit doen we onder meer door signalen op te vangen over de Amsterdamse jeugdhulp en passend onderwijs, en deze verder uit te diepen, en in te brengen tijdens bijeenkomsten, vergaderingen en middels het uitbrengen van formele en informele adviezen. Adviesgroep, ondersteuners en vrijwilligers werken hierin samen.

KLIK HIER voor het verslag van de belangrijkste signalen in de periode januari t/m december 2019.