Verslag januari t/m juni 2019 – Signalen JPA

31-07-2019 | Al 4,5 jaar behartigt Jeugdplatform Amsterdam (JPA) de belangen van ouders en jongeren die met jeugdhulp en passend onderwijs te maken hebben. Dit doen we onder meer door signalen op te vangen over de Amsterdamse jeugdhulp en passend onderwijs, en deze verder uit te diepen, en in te brengen tijdens bijeenkomsten, vergaderingen en middels het uitbrengen van formele en informele adviezen. Adviesgroep, belangenbehartigers, vrijwilligers en ondersteuners werken hierin samen.

KLIK HIER voor het verslag van de belangrijkste signalen in de periode januari t/m juni 2019.