Virtuele werkgroep Verordening Jeugd

3-6-2020 | Jeugdplatform Amsterdam staat niet stil tijdens de Coronacrisis. Ook nu zijn we bezig met verschillende thema’s, ook omdat de gemeentelijke beleidsontwikkeling gewoon doorgaat. Belangrijk thema nu is de nieuwe Verordening Jeugd.

In mei heeft een werkgroep plaatsgevonden, met leden van de adviesgroep, en ambtenaren vanuit de gemeente. De adviesgroep heeft online input geleverd voor de concept Verordening Jeugd.

Inspraak: reageer op de concept Verordening Jeugd!

Dit concept ligt nu bij het college en zal waarschijnlijk eind juni voor inspraak worden vrijgegeven. Als de inspraak procedure is begonnen, kunnen alle Amsterdammers hier zes weken lang over meedenken en op reageren. Dat betekent dus dat jij dit ook kan doen! We houden jullie op de hoogte als duidelijk is waar de conceptverordening te vinden zal zijn. Zo kan je de gemeente dan laten weten wat jij ervan vindt. De adviesgroep gaat zich er ook over buigen en zal tijdens de inspraakperiode een schriftelijk advies aan de gemeente uitbrengen.