Volle bak bij de bijeenkomst over passend onderwijs

30-09-18 Op maandag 24 september organiseerde het Jeugdplatform samen met OCO en Iederin een bijeenkomst over passend onderwijs. Het was volle bak, want er waren +/- 55 deelnemers! Ongeveer de helft hiervan waren ouders/jongeren en de andere helft professionals.

We begonnen met een algemeen deel over wat passend onderwijs precies inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken, zowel landelijk als specifiek voor het Amsterdamse. Met name de medezeggenschap werd extra uitgelicht.

Daarna gingen we in kleinere groepjes uiteen om verder met elkaar in gesprek te gaan. Onderstaand lees je een aantal dingen die zijn opgevallen in deze gesprekken:

  • Het komt nog regelmatig voor dat jongeren/ouders er niet uitkomen met de school/professional. Zij vragen zich af waar je dan terecht kan? Wie kan je helpen als je samen niet uitkomt?
  • Er is behoefte aan het ontschotten van financiën, want dit zorgt regelmatig voor moeilijkheden. Ontschotting zou helpen en het bieden van passende hulp/ondersteuning een stuk makkelijker maken.
  • Jongeren die thuiszitten en niet naar school gaan/kunnen, doen dat meestal niet vrijwillig. Er is behoefte aan een fysieke ontmoetingsplek waar ‘thuiszitters’ elkaar kunnen ontmoeten. ‘Niet naar school gaan klinkt ideaal voor een jongere, maar het is eigenlijk heel eenzaam..
  • Heb oog voor diversiteit en lever maatwerk! Ieder kind, iedere leerling is anders en heeft andere behoeften. Daarom is het zo belangrijk om passend onderwijs ook te benaderen als maatwerk.
  • Ouders hadden heel erg de behoefte om in gesprek te gaan met professionals en vice versa. Ouders waren benieuwd naar het perspectief van de professionals en professionals waren juist erg benieuwd naar de ervaringen van ouders. Op die manier konden ze weer van elkaar leren.

Het was een hele leuke, informatieve en goede bijeenkomst. Aan alle deelnemers: heel erg bedankt. En hopelijk kunnen we met elkaar het passend onderwijs in Amsterdam nog wat ‘passender’ maken!

Wil jij je ervaring over passend onderwijs delen met het Jeugdplatform? Dan kun je contact opnemen met belangenbehartiger Kati via kati@jeugdplatformamsterdam.nl of 06 83 53 18 31.