Voorkomen is beter dan genezen – maar hoe dan?

22-02-2021 | “Pas tijdens de training met andere jongeren had ik het idee dat ik niet raar was. Maar dat dacht ik van tevoren wel hoor. Wie heeft er nou een cursus nodig om zekerder te worden?” Dit is wat een jongere ons vertelde over een faalangsttraining die hij volgde. Naast deze ervaring hebben we de afgelopen jaren tal van signalen gehoord over preventieve jeugdhulp en opvoedingsondersteuning. Die kennis, perspectieven en ervaringen zijn nu gebundeld in een advies.

Wij vinden het belangrijk om dit document nu te delen, omdat er al langere tijd een stijgende lijn te zien is van aantallen jongeren die jeugdhulp nodig hebben. Tegelijkertijd worden ook de wachtlijsten voor jongeren en gezinnen langer. Om te voorkomen dat heel veel jongeren en ouders buiten de boot gaan vallen, is goede inzet op preventie volgens ons dus onvermijdelijk.

In ons advies gaan we onder andere in op:

  • Een aantal specifieke behoeften van jongeren en ouders
  • De toegang van het preventieve aanbod
  • Het gegeven dat ‘bijzonder’ normaal moet worden
  • Dat er naast het voorkomen van problemen ook aandacht moet zijn voor het voorkomen van ergere problemen
  • En dat de taak van preventie niet bij 1 partij ligt

Het hele advies over preventie lees je hier.

Preventieve jeugdhulp staat dit jaar hoog op de agenda van de gemeente Amsterdam. Het Jeugdplatform blijft hierbij betrokken en zal waar mogelijk en nodig ook adviseren. Daarnaast voert een stagiaire momenteel een afstudeeronderzoek uit over veerkracht en preventie.