Waar gaat JPA zich in mei mee bezig houden?

30-04-2020 | In mei zal Jeugdplatform Amsterdam zich weer buigen over diverse onderwerpen. Verschillende werkgroepen staan op de planning zodat jongeren en ouders kunnen meedenken over concrete adviezen aan de gemeente. Bovendien zullen we wederom de ontwikkelingen rondom corona goed in de gaten houden en signalen binnen jeugdhulp en passend onderwijs blijven ophalen en delen. Lees hieronder meer over de onderwerpen die op de planning staan!

Verordening Jeugd 2020
De gemeente Amsterdam is op dit moment bezig de Verordening Jeugd aan te passen. Bij het concept voor de nieuwe Verordening zullen wij als Jeugdplatform Amsterdam advies geven aan de gemeente. We zullen hierbij naar de veranderingen in de Verordening kijken, maar ook naar de bepalingen die niet veranderen.

Jongeren en ouders uit de adviesgroep gaan zich hierover buigen en geven input voor het aanpassen van de Verordening. Ze zijn daarbij in gesprek met beleidsmedewerkers van de gemeente.

Graag nemen wij in het advies ook input van cliëntenraden en andere belangstellenden mee. We zijn heel benieuwd naar jullie bijdrage! Neem contact op met Kati (06-83531831), of via info@jeugdplatformamsterdam.nl.

De concept Verordening Jeugd wordt in de zomer voor inspraak vrijgegeven. Tijdens de inspraakperiode kan iedereen zijn mening kenbaar maken omtrent de Verordening. De adviesgroep van JPA zal de gepubliceerde concept Verordening ook onder de loep nemen en daar zo nodig op reageren.

Wonen
Veel signalen die Jeugdplatform Amsterdam opvangt van jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp of passend onderwijs, gaan over het thema wonen. Hoewel er op dit moment geen politieke of bestuursmatige veranderingen zijn die het wonen in Amsterdam voor deze jongeren en ouders raken, is  het toch voor onze doelgroep een zeer actueel onderwerp. Vandaar dat Jeugdplatform Amsterdam hier een werkgroep aan wijdt en over dit onderwerp een advies wil formuleren.

Ophalen van corona-signalen
Zoals altijd zullen we ook in mei onze oren en ogen weer openhouden voor signalen van jongeren en ouders binnen jeugdhulp en passend onderwijs. Zoals waarschijnlijk niemand is ontgaan, zullen na de meivakantie de scholen weer gedeeltelijk openen. Wij verwachten dat deze verandering weer nieuwe signalen zal opleveren, die we nauwlettend in de gaten houden en doorspelen naar de gemeente en professionals. Ook zullen we actief onze leden uit de adviesgroep bevragen over hoe zij de tweede maand van de coronamaatregelen de jeugdhulp en passend onderwijs hebben ervaren. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier opnieuw verslag van doen en de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen voor jullie schetsen.

OPROEP: Zoals altijd zijn we heel benieuwd naar ervaringen van jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp of passend onderwijs. Blijf ons vooral signalen sturen! Dit helpt ons enorm. Ook professionals krijgen natuurlijk veel mee binnen dit werkveld. Ben of ken jij deze professional? We zijn ook benieuwd naar jullie signalen, zodat we hiermee de gemeente gegrond kunnen updaten en adviseren. Wat verandert er? Waar lopen jongeren en ouders tegenaan? Wat kan er in jullie ogen beter? Neem contact op met Zarina (06-24658181) of Kati (06-83531831), of via info@jeugdplatformamsterdam.nl of onze site.