Werkgroepen en thema’s

22-12-2014 – Werkgroepen en thema’s 

De Adviesgroep heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Met een aantal belangrijke verbeterpunten en thema’s is in 2014 al een start gemaakt. Controle en kwaliteit van pleegzorg en de nazorg voor 18+ers, zijn twee onderwerpen die in 2015 verder uitgediept en onderzocht zullen worden.
Praat u hier graag eens over mee? Via de website kunnen geïnteresseerde jongeren en ouders zich aanmelden als deelnemer. Zij ontvangen dan maandelijks per mail de agenda van het Jeugdplatform. Daarin staan bijvoorbeeld uitnodigingen voor themabijeenkomsten, oproepen voor werkgroepen of digitale vragenlijsten.