Wethouder Moorman en de directeur van Veilig Thuis op bezoek 

24-04-2019 Wethouder Moorman en de directeur van Veilig Thuis op bezoek 

Op 9 april stond er weer een Adviesgroepvergadering op het programma. En voor de tweede keer dit jaar kregen we een wethouder op bezoek! Dit keer hebben we met Marjolein Moorman, de wethouder van onderwijs, armoede en inburgering, gepraat over passend onderwijs. De adviesgroepsleden wisselden veel interessante ervaringen uit. Het ging hierbij onder andere over het imago van de leerplichtambtenaar en de verspreiding van gevoelige informatie over leerlingen. Hierdoor kreeg de wethouder een beeld van actuele knelpunten op het gebied van passend onderwijs in Amsterdam. Ze heeft aangegeven de adviezen van het JPA erg belangrijk te vinden.

We hadden een volle agenda in april, want naast de wethouder, kregen we ook de directeur van Veilig Thuis, Benne Holwerda, op bezoek. Veilig thuis is het advies- en meldpunt voor kindermishandling en huiselijk geweld voor de regio Amstelland. Zij krijgen dagelijks meldingen binnen en beoordelen deze op de mate van veiligheidsrisico’s. Hij heeft de adviesgroep veel verteld over wat Veilig Thuis kan betekenen voor jongeren en ouders, waarbij de adviesgroep kritische vragen stelde. Ook hierbij zijn er veel inspirerende en persoonlijke verhalen gedeeld door de ouders en jongeren van de adviesgroep. Benne waardeert de mening van het jeugdplatform erg en wil graag met ons verder praten. Bovendien wil hij graag dat het JPA mee gaat praten over de ontwikkeling van een cliëntenplatform bij Veilig Thuis! Dat is nog eens een geslaagde avond..