Wijziging Jeugdverordening – denk jij mee?

Er komt een wijziging van de Verordening ‘Zorg voor de Jeugd’ aan. En dat is een belangrijk document. Er staat namelijk in welke voorzieningen de gemeente aan jeugdigen en hun ouders biedt. En hoe de toegang tot bepaalde jeugdhulpvoorzieningen geregeld is. Vorig jaar werd de hoog-specialistische jeugdhulp aanbesteed en sinds 1 januari van dit jaar gelden de nieuwe afspraken. Deze nieuwe afspraken zijn toen doorgevoerd in de Verordening. Dit jaar gaat de gemeente nieuwe afspraken maken voor de specialistische jeugdhulp (dat heet nu: segment B). Ook dan moet de Verordening weer iets worden aangepast. Dat gebeurt in de vorm van een wijzigingsbesluit. Simpel gezegd betekent het dat de aanpassingen minder groot of ingrijpend zijn. Daardoor is er ook geen sprake van een inspraakprocedure waarbij alle Amsterdammers gevraagd wordt om mee te denken en input te leveren. Maar: het Jeugdplatform is wel gevraagd input te leveren!

Natuurlijk willen we ook jouw ideeën en input meenemen, dus organiseren wij binnenkort een bijeenkomst. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer info!
Toch al een vraag? Of wil je vast laten weten dat je interesse hebt? Neem dan contact op met Kati via kati@jeugdplatformamsterdam.nl.