Wie zijn wij?

Het Jeugdplatform Amsterdam wordt ondersteunt door Stichting Alexander en Cliëntenbelang Amsterdam. Onderstaand lees je meer over deze organisaties.

Stichting Alexander is een niet-commercieel landelijk instituut voor jeugdparticipatie en actiegericht jongerenonderzoek en richt zich op empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders en op professionalisering van betrokken professionals en bestuurders. Stichting Alexander vindt dat kinderen en jongeren bij uitstek in staat zijn om hun meningen te geven, mee te denken over onderzoek, onderzoek vorm te geven en zo kennis te genereren die het perspectief van kinderen en jongeren centraal stelt. We zijn hierin succesvol door de combinatie van wat we doen met de wijze waarop we werken aan de resultaten. Met meer 20 jaar ervaring in alle leefdomeinen van jeugdigen, van zorg tot onderwijs, van gezondheid tot cultuur en van wonen tot werken, is Stichting Alexander in staat participatie op een hoger plan te brengen en duurzaam te verankeren. De kennis en expertise van Stichting Alexander worden uitgedragen via coaching, training, colleges, workshops en publicaties. Stichting Alexander werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers binnen de sectoren welzijn, zorg, onderwijs, gezondheid, arbeid en kunst/cultuur. Voor meer informatie kun je terecht op http://www.stichtingalexander.nl.

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben. Denk aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen, mantelzorgers, en iedereen met een psychische, lichamelijk of verstandelijke beperking. Wij zorgen voor voldoende ondersteuning, informatievoorziening en belangenbehartiging vanuit het cliëntperspectief. Wij behartigen de belangen op levensgebieden zoals zorg, welzijn, toegankelijkheid, wonen, vervoer, arbeid en inkomen. De cliënten staan hierbij centraal. En we gaan uit van hun kracht, niet de beperking, en hun participatie. Uitgangspunt voor de vereniging is dat ieder individu, met elke culturele achtergrond of afkomst en ongeacht beperkingen als gevolg van handicap, aandoening of leeftijd, aan de samenleving moet kunnen deelnemen. Wij nemen het individu als uitgangspunt maar werken collectief waar het kan. Meer informatie over Cliëntenbelang Amsterdam vindt u op http://www.clientenbelangamsterdam.nl.