De Adviesgroep

Een belangrijk onderdeel van het Jeugdplatform is de Adviesgroep. Een aantal afgevaardigde jongeren en ouders komt eens per maand samen om te vergaderen. Zij vormen samen de Adviesgroep en geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Binnen de gemeente hebben zij een formele adviesfunctie. De Adviesgroep is ook het aanspreekpunt voor de gemeente.

De Adviesgroep vergadert over veel verschillende thema’s die voor jongeren en ouders belangrijk zijn. Daarom gaan de adviezen niet alleen naar de gemeente toe, maar bijvoorbeeld ook naar: Ouder- en Kindteams (OKT’s), Samen DOEN teams (SD-teams), zorginstellingen en scholen.

Maak kennis met de Adviesgroep-leden