Ondersteuners

Dit zijn de ondersteuners van het Jeugdplatform Amsterdam. Wij zetten ons allemaal op onze eigen manier in om jongeren en ouders te ondersteunen hun stem te laten horen over de jeugdhulp en passend onderwijs in de stad én de stap te maken naar waardevolle invloed.

Kati Varkevisser

Ondersteuner
Jeugdplatform Amsterdam
kati@jeugdplatformamsterdam.nl
06 83531831

Zarina Kallan

Zarina Kallan

Ondersteuner
Jeugdplatform Amsterdam
zarina@jeugdplatformamsterdam.nl
06 83531807

Dorine van Lennep

Beleidsmedewerker Jeugd
Clientenbelang Amsterdam
d.vanlennep@clientenbelang amsterdam.nl
06 20307855

Nickey van den Berg

Projectleider
Stichting Alexander
vandenberg@st-alexander.nl
06 12229437

Ivet Pieper

Ivet Pieper

Senior Projectleider
Stichting Alexander
pieper@st-alexander.nl
06 24811620