Ouders/verzorgers

Het Jeugdplatform Amsterdam geeft jongeren en ouders (van kinderen t/m 18 jaar) de kans om mee praten over het Amsterdamse Jeugdbeleid. Het Platform zet zich in voor de belangen van jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp en passend onderwijs in de Gemeente Amsterdam. Dus, heeft u een vraag of opmerking of praat u graag mee over de jeugdhulp in Amsterdam? Laat van u horen!

Het Jeugdplatform bestaat uit een grote groep jongeren en ouders die met elkaar in gesprek gaan over de zorg voor kinderen en jongeren. Er worden allerlei thema-, wijk- of doelgroepbijeenkomsten georganiseerd om jongeren en ouders aan het woord te laten. Op die manier wordt duidelijk wat volgens jongeren en ouders in Amsterdam goed gaat en wat volgens hen nog kan verbeteren. Hiermee wordt dan (gevraagd en ongevraagd) advies gegeven aan de Gemeente Amsterdam. Het platform is er voor Amsterdamse jongeren en ouders van kinderen die zorg ontvangen: thuis, in de wijk, op school of in een instelling.

De gemeente kan advies vragen over een bepaald onderwerp of beleidsstuk. Of jongeren en ouders kunnen een onderwerp aandragen. Het Jeugdplatform wil de onderwerpen bespreken die in de ogen van jongeren en ouders belangrijk, dringend of interessant zijn.
Voorbeelden kunnen zijn:

  • U vindt dat er meer aandacht uit moet gaan naar een bepaalde doelgroep
  • U kent een instelling die heel goede zorg biedt en vindt dat andere instellingen daar van kunnen leren
  • U heeft een goed idee over hoe zorg verbeterd zou kunnen worden
  • Men kan lid worden van de adviesgroep(voor een langere tijd). De adviesgroep bestaat uit een groep ouders en jongeren die adviseren en meepraten over het beleid van de Gemeente Amsterdam voor verschillende doelgroepen. In de adviesgroep zitten maximaal 12 personen;
  • Men kan af en toe mee doen aan een werkgroep over een bepaald onderwerp. Als jongeren en ouders zich opgeven voor de nieuwsbrief, dan ontvangen zij maandelijks de agenda. Men kan dan per maand beslissen naar welke werkgroep-bijeenkomsten men wel en niet gaat.
  • Men kan online meedoen via onze site. We zullen regelmatig een vraag online zetten waar jongeren en ouders op kunnen reageren of stemmen, maar men kan ook je mening, idee of wens over de zorg en jeugdhulp in Amsterdam in de digitale ideeĆ«nbus droppen.