Professionals

Het Jeugdplatform Amsterdam geeft jongeren de kans om mee praten over het Amsterdamse Jeugdbeleid. Het platform zet zich in voor de belangen van jongeren (van 12 t/m 23 jaar) en ouders (van kinderen t/m 18 jaar) die te maken hebben met zorg en passend onderwijs in de Gemeente Amsterdam.

Het Platform is er voor Amsterdamse jongeren en ouders van kinderen die zorg ontvangen: thuis, in de wijk, op school of in een instelling.

Het Platform bestaat uit een grote groep jongeren en ouders die met elkaar in gesprek gaat over de zorg voor kinderen en jongeren. Er worden allerlei thema- wijk of doelgroepbijeenkomsten georganiseerd om zo jongeren en ouders aan het woord te laten. Op die manier wordt duidelijk wat volgens hen goed gaat en wat volgens hen nog kan verbeteren. Hiermee kunnen we dan (gevraagd en ongevraagd) advies geven aan de Gemeente.

De gemeente kan advies vragen over een bepaald onderwerp of beleidsstuk. Of jongeren en ouders kunnen een onderwerp aandragen. Het Jeugdplatform wil de onderwerpen bespreken die in de ogen van jongeren en ouders belangrijk, dringend of interessant zijn.

  • Men kan lid worden van de adviesgroep (voor een langere tijd). De adviesgroep bestaat uit een groep ouders en jongeren die adviseren en meepraten over het beleid van de Gemeente Amsterdam voor verschillende doelgroepen. In de adviesgroep zitten maximaal 12 personen;
  • Men kan af en toe mee doen aan een werkgroep over een bepaald onderwerp. Als jongeren en ouders zich opgeven voor de nieuwsbrief, dan ontvangen zij maandelijks de agenda. Men kan dan per maand beslissen naar welke werkgroep-bijeenkomsten men wel en niet gaat.
  • Men kan vanaf 1 februari 2015 online meedoen via onze site. We zullen regelmatig een vraag online zetten waar jongeren en ouders op kunnen reageren of stemmen, maar men kan ook je mening, idee of wens over de zorg en jeugdhulp in Amsterdam in de digitale ideeënbus droppen.

Om mee te doen, maar ook voor andere vragen, tips of opmerkingen, is het Jeugdplatform bereikbaar per email via jeugdplatform@clientenbelangamsterdam.nl of telefonisch via 06 1527 2645.

Het Jeugdplatform is nog volop in ontwikkeling. Ook met zorginstellingen, welzijninstanties en andere organisaties die te maken hebben met jongeren en/of ouders, komen we daarom graag in contact. De Adviesgroep zal worden gevoed door een zo groot mogelijke achterban, het Jeugdplatform is om die reden druk bezig zijn netwerk te verbreden. Als u ons uit wilt nodigen voor een bijeenkomst met jongeren en/ of ouders (bijvoorbeeld bij uw cliëntenraad of (zelf)organisatie, op school, in het buurthuis) dan komen we graag naar u toe. Maar ook voor meer informatie, vragen of tips, bent u als organisatie van harte welkom contact op te nemen met het Jeugdplatform.