Wat gebeurt er met mijn verhaal?

20-09-2017 Je wilt graag iets kwijt over jeugdhulp en/of passend onderwijs in Amsterdam en je bent bij het Jeugdplatform terecht gekomen. Je wilt vast weten wat voor zin het heeft om je verhaal te vertellen. En wat er mee gebeurt. Hieronder leggen we dat uit.

Waarom wil het Jeugdplatform jouw verhaal horen?
Het Jeugdplatform wil dat jeugdhulp beter aansluit bij wat jongeren en ouders zelf willen. De verhalen en ideeën van jongeren en ouders worden gebruikt om hierover te adviseren.

Wat gebeurt er met alle verhalen?
Alle verhalen en signalen die bij het Jeugdplatform binnenkomen verzamelen wij in een database (de ‘signalen-monitor’). Zo gaat geen enkel signaal verloren en kunnen wij goed in de gaten houden of iets vaker voorkomt. Signalen worden altijd anoniem opgeschreven, het is niet te herleiden naar jou.
Nadat een signaal in de signalen-monitor is opgenomen kan het verschillende routes doorlopen. Onderstaand staan enkele mogelijkheden uitgewerkt.

Schriftelijk advies
Jouw verhaal kan gebruikt worden voor een schriftelijk advies aan de gemeente of zorginstelling.

Mondeling advies door belangenbehartigers
De belangenbehartigers van het Jeugdplatform zijn veel in gesprek met professionals van de gemeente en zorginstellingen. Ze kunnen jouw verhaal gebruiken om hen te adviseren en tips te geven.

Mondeling advies in een werkgroep
Het Jeugdplatform organiseert regelmatig werkgroepen over verschillende onderwerpen om de gemeente te adviseren. Naast de informatie die uit die werkgroep komt, kan ook jouw signaal worden meenomen.

Mondeling advies in de Adviesgroep
In de Adviesgroep komt regelmatig een ambtenaar of professional langs die advies wilt. Naast de input van de Adviesgroep, kan ook jouw signaal worden meegenomen in het gesprek.


Waarom is het belangrijk om je verhaal te vertellen?

Jouw mening is van groot belang. Jij ontvangt de jeugdhulp en weet als geen ander wat wel en niet werkt. Jouw beleving staat centraal:

  • Hoe ervaar jij de jeugdhulp?
  • Wat werkt goed? En wat juist niet?
  • Wat mis je in de gemeente?
  • Welke goede ideeën heb je?

Het Jeugdplatform wil dat jeugdhulp beter aansluit bij wat jongeren en ouders zelf willen. De verhalen en ideeën van jongeren en ouders worden gebruikt om hierover te adviseren.
Door jouw verhaal te doen help je mee aan het verbeteren van de zorg voor jezelf, maar ook dat je anderen in de zorg helpt!

Ik wil mijn verhaal of signaal delen
Heb jij ook een verhaal of signaal dat je wilt delen met het Jeugdplatform? Dan mag je altijd contact opnemen met belangenbehartiger Kati of Jeslin. Zij zijn te bereiken via de mail of per telefoon/app.
Kati – kati@jeugdplatformamsterdam.nl of 06 83531831
Jeslin – jeslin@jeugdplatformamsterdam.nl of 06 83531807