Wat doen wij?

Het Jeugdplatform houdt zich bezig met tal van activiteiten. Jongeren en ouders vergaderen met elkaar om inzicht te krijgen in wat er goed gaat en wat er beter kan binnen de Amsterdamse jeugdhulp. De belangenbehartigers trekken de stad in om daar mensen te spreken. Verder sluiten we aan bij allerlei bijeenkomsten van gemeente en organisaties en gaan we met beleidsmakers in gesprek.

Onderstaande afbeelding geeft inzicht in thema’s waar we ons mee bezig houden (of hebben gehouden) en die voor ons belangrijk zijn. Maar.. er staat ook nog een vraagteken. Dat thema kun jij zelf invullen!

Lees hier meer over de schriftelijke adviezen en inspraakreacties van het Jeugdplatform. 

Lees hier meer over de overige activiteiten van het Jeugdplatform.