Wat is het Jeugdplatform?

Het Jeugdplatform bestaat uit een grote groep jongeren en ouders die met elkaar in gesprek gaan over de hulp voor kinderen en jongeren. Er worden allerlei themabijeenkomsten georganiseerd om jongeren en ouders aan het woord te laten. Op die manier wordt duidelijk wat volgens jongeren en ouders in Amsterdam goed gaat en wat volgens hen nog kan verbeteren. Hiermee wordt dan (gevraagd en ongevraagd) advies gegeven aan de gemeente Amsterdam. Het platform is er voor Amsterdamse jongeren en ouders van kinderen die jeugdhulp ontvangen: thuis, in de wijk, op school of in een instelling.

Het Jeugdplatform bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal met elkaar te maken hebben.

De Adviesgroep
Een belangrijk onderdeel van het Jeugdplatform is de Adviesgroep. Een aantal afgevaardigde jongeren en ouders komt eens per maand samen om te vergaderen. Zij vormen samen de Adviesgroep en geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Binnen de gemeente hebben zij een formele adviesfunctie. De Adviesgroep is ook het aanspreekpunt voor de gemeente, er komen dus regelmatig mensen van de gemeente op bezoek. Meer lezen over de Adviesgroep?

De ondersteuners
Er zijn drie ervaringsdeskundige ondersteuners actief in de wijken, Kati, Zarina en Leila. Dit zijn ondersteuners die in de stadsdelen de ogen en oren en de spreekbuis zijn van het Jeugdplatform. Zij signaleren, onderzoeken en verbinden om op die manier op de komen voor de Amsterdamse jongeren en ouders.

Themabijeenkomsten
Het Jeugdplatform wil de mening horen van een zo breed mogelijke groep Amsterdamse jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp. Daarom worden er regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd waarbij we hen uitnodigen. Deze bijeenkomsten vormen de brede achterban van het Jeugdplatform en geven de Adviesgroep idee├źn en meningen voor de adviezen.

Signalenmonitor
In gesprek met jongeren en ouders, tijdens bijeenkomsten, in het nieuws en via andere organisaties vangen we regelmatig signalen op over wat er leeft en speelt in de stad. Alle verhalen en signalen die bij het Jeugdplatform binnenkomen verzamelen wij in een database (de signalenmonitor). Zo gaat geen enkel signaal verloren en kunnen wij goed in de gaten houden of iets vaker voorkomt. Signalen worden altijd anoniem opgeschreven.