Wegwijzer > jongere

Ik voel mij verdrietig en eenzaam
Ik wil mijn verhaal kwijt
Ik word gepest
Ik heb een vraag/opmerking over (passend) onderwijs/werk/inkomen
Ik wil weten wat mijn rechten en plichten zijn
Ik heb problemen op school/thuis
Mijn ouders gaan scheiden
Ik wil meer weten over (het vermoeden van) mishandeling
Ik heb een vraag over relaties en/of seksualiteit
Ik ben een jonge mantelzorger
Ik ben zwanger/tienermoeder/tienervader
Ik ben verslaafd
Ik ben dak-/thuisloos
Ik heb schulden

Ik ben ontevreden over de hulp die ik krijg
Ik word gediscrimineerd
Ik weet niet zo goed wat er is